Dembra-veiledere

 

Peder Nustad er prosjektleder for Dembra og jobber som undervisningsleder ved HL-senteret.
E-post: p.e.nustad@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 24 / 93 40 44 19

ida-c

Ida Cathrine G Ruud er prosjektkoordinator for Dembra og er ansatt ved HL-senteret.
E-post: i.c.g.ruud@hlsenteret.no
Telefon: 92 28 53 22

Claudia

Claudia Lenz er fagansvarlig for Dembra og jobber ved Det teologiske menighetsfakultetet og HL-senteret.
E-post: claudia.lenz@hlsenteret.no
Telefon: 98 84 15 21

 

Elise Grimsrud Christensen er veileder for Dembra og jobber som formidler ved HL-senteret.
E-post: e.g.christensen@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 08

Kirsten Hagen Meadow er veileder for Dembra og jobber som formidler ved HL-senteret.
E-post: k.h.meadow@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 17