Argument, usaglighed eller personangreb?

  • MÅL:

    Eleverne kan diskutere forskellen mellem argument, usaglighed og personangreb.

  • TID:

    30 min

  • UDSTYR:

    Opgaveark

  • KOMPETENCEMÅLSÆTNING: Folkeskole Ungdomsuddannelser

Indledning

Når en diskussion bliver lidt ophedet, bliver udtalelserne gerne lidt mindre saglige, og nogle gange går de over i personangreb. Men når en diskussion ikke længere handler om sagen, men om at rakke ned på hinanden, kommer man ingen vegne.
Samtidig er det ikke altid let at skelne mellem, hvad der vedrører ”sagen”, og hvad der er personligt. Det handler om ”afsenderen”, den som snakker, men også om modtageren. Nogle gange kan man opleve, at folk ikke tåler at blive sagt imod, fordi de føler sig krænket af det. Men en krænkelse indebærer jo netop, at det var personen, der blev angrebet, ikke holdningen eller vedkommendes argumenter. Det er altså vigtigt at øve sig i at holde disse ting adskilt.

Hoveddel

Eleverne får delt opgavearket ud og skal arbejde med opgaverne.

Last ned oppgavearket her.

Afslutning

Som afsluttende øvelse kan eleverne finde eksempler på usaglige udsagn eller personangreb og komme med forslag til, hvordan de kunne formuleres på en anden måde for at få holdningen frem.