Hvordan påvirke – mangler oversatt tittel!

 • MÅL:

  Eleverne kan præsentere mindst to forskellige demokratiske indflydelsesskanaler. Eleverne kan udarbejde en plan for, hvordan enkeltpersoner kan have indflydelse på samfundet.

 • TID:

  60-90 min.

 • UDSTYR:

  Papir, skriveredskaber og pc.

 • KOMPETENCEMÅLSÆTNING: Ungdomsuddannelser

Som forberedelse til timen kan læreren læse kapitlet ”Hvordan forebygger man radikalisering i skolen?

 • Terror sker ofte efter en proces, hvor man ikke har vundet gehør for sine synspunkter gennem andre kanaler.
 • Det er vigtigt, at unge mennesker har kendskab til lovlige, demokratiske kanaler, hvorigennem de kan skabe ændringer i samfundet, så de ikke bliver tiltrukket af voldelige ideologier.
 • Opgaven kan gøres efter at have arbejdet med årsager til radikalisering og dermed knyttes til spørgsmålet ”hvordan kan man forhindre, at nogen bliver radikaliseret”? (se både indledende tekstog undervisningsoplæg om temaet)

Indledning

Hvad kan man gøre, hvis man er utilfreds med noget? Nogle mennesker tyr til vold for at kæmpe for sin sag, men dette kan gøre ondt værre. I et demokrati er der mange lovlige, ikke-voldelige metoder, man kan tage i brug for at skabe ændringer.

Hoveddel

Præsentér kampen for kvindernes stemmeret som et eksempel på, at ikke-voldelig aktivisme kan opnå resultater. Gennemgå tabellen, som viser, hvordan de markerede sig for til sidst at opnå forandring. Dernæst skal eleverne arbejde i grupper med deres egen sag.

Download opgavearket her.

Herefter skal eleverne arbejde i grupper med følgende opgave:

Find en sag, I ikke er tilfredse med. Det kan være alt fra miljøpolitik til regler på skolen. Udarbejd en konkret plan med tiltag for, hvordan I kan skabe ændring.

Download opgavesiden her.

Afslutning

Grupperne præsenterer deres sag og fremgangsmåde til at skabe forandring og giver hinanden feedback.

 • Hvad kunne grupperne have gjort anderledes?
 • Hvilke andre kanaler kunne de have taget i brug?