Arrangementer

Nye Dembra ressurssider – Lansering og workshops

Dato: 26. november 2019
Tid: Kl 09:30-15:30
Sted: HL-senteret, Villa Grande, Oslo
Påmeldingsfrist: 15. november

Den 26. november 2019 lanseres nye Dembra-ressurssider for lærere, skoleledere, lærerutdannere, lærerstudenter og alle andre som er opptatt av å jobbe mot fordommer og gruppefiendtlighet i skolen.

Få en innføring i de nye ressurssidene og delta på en rekke praktiske workshops ledet av lærerutdannere og Dembra-veiledere, der du kan få en smakebit av noen av undervisningsoppleggene som er samlet på sidene.

Deltagelse er gratis.

Les mer og meld deg på her

 
 
 

Tidligere arrangementer:

 

Dembra-konferansen 2019
13.-14. mars – Bergen

Utenforskap og medborgerskap

Myndiggjøring som redskap mot ekskludering og hat

Hva er gruppebasert utenforskap? Hvordan oppstår ekskluderende gruppedynamikker på skoler? Hva kan skolen gjøre for å bygge sammen segregerte grupper og redusere fiendtlighet dem imellom? Hvordan myndiggjøre elevene i dette arbeidet? Hvordan arbeide tverrfaglig med demokratisk medborgerskap i skolen?

Disse spørsmålene danner utgangspunktet for den nasjonale Dembra-konferansen som avholdes 13. og 14. mars 2019 i Universitetsaulaen på Nygårdshøyden i Bergen.

Vi ønsker lærere, skoleledelse, lærerstudenter, skoleeiere og forskere innen skole, demokrati, mangfold og ungdom velkommen til to dager med inspirasjon, faglig påfyll og diskusjon. Det blir panelsamtaler, foredrag, workshops, erfaringsutveksling og presentasjon av ny forskning.

Dembra-konferansen er et samarbeid mellom Dembra, lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet og lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen.

Deltagelse på konferansen er gratis.
 

Program for Dembra-konferansen 2019

 

Facebook event-side for Dembra-konferansen 2019

 

Opptak fra Dembra-konferansen 2019

 


Tidligere Dembra-konferanser:

Dembras nasjonale konferanse holdes annethvert år. Dembra-konferansen 2017 hadde temaet Frykt og fremtidshåp

Her kan du se opptak av konferansen: