Dembra-veiledere

 

Peder Nustad er prosjektleder for Dembra og jobber som seniorrådgiver ved HL-senteret.
E-post: p.e.nustad@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 24 / 93 40 44 19

 

Claudia

Claudia Lenz er fagansvarlig for Dembra og jobber ved Det teologiske menighetsfakultetet og HL-senteret.
E-post: claudia.lenz@hlsenteret.no
Telefon: 98 84 15 21

 

Elise Grimsrud Christensen er veileder for Dembra og jobber som formidler ved HL-senteret.
E-post: e.g.christensen@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 08

 

Ingun Steen Andersen er veileder for Dembra og jobber som rådgiver ved HL-senteret.                          E-post: i.s.andersen@hlsenteret.no
Telefon: 22842132/93638831