Dembra-konferanse

 

Dembra-konferanse 2017

Frykt og fremtidshåp

Hvordan møte polarisering og ekskludering gjennom skolens arbeid med demokrati?

18. og 19. oktober 2017
Hotel Quality Expo Fornebu, Oslo

Følg konferansen direkte på våre nettsider. Overføringen starter onsdag fra kl. 09.00.

Kunnskapsløftet skal fornyes med økt vektlegging på skolens verdigrunnlag og demokratisk samfunnsmandat. Samtidig har vi en samfunnsutvikling med økende negative holdninger mot enkelte minoriteter og et politisk klima med fokus på «vi mot dem». Hvor står skolen i dette spenningsforholdet? Hvordan kan skolens forebyggende arbeid bidra til å styrke demokratisk kompetanse hos individer og gi dem positive erfaringer med deltagelse og tilhørighet?

Dembras konferanse Frykt og fremtidshåp ønsker å gi anledning til refleksjon og diskusjon, og inviterer til to dager med faglig påfyll, diskusjon og dialog.

Konferansen vil være relevant for skoleeiere og -ledere, lærere, lærerutdannere, minoritetsrådgivere, og alle som er interessert i skolens forebyggende arbeid med demokrati.

Det vil være et eget seminar under konferansen som retter seg spesielt mot skoler som har deltatt eller er interessert i å delta i Dembra. Seminaret vil gi anleding til erfaringsdeling og inspirasjon.

Program

Last ned programmet her:

Påmelding

Konferansen er fullbooket men det kan bli enkelte ledige plasser på grunn av avmelding. Ta gjerne kontakt hvis du vil stå på venteliste.

dembra@hlsenteret.no

 

Konferansen arrangeres av:

Falstadsenteret
HL-senteret
Raftostiftelsen

I  samarbeid med Utdanningsforbundet