Dembra-konferanse

 

Dembra-konferansen 2019
13.-14. mars – Bergen

Utenforskap og medborgerskap

Myndiggjøring som redskap mot ekskludering og hat

Hva er gruppebasert utenforskap? Hvordan oppstår ekskluderende gruppedynamikker på skoler? Hva kan skolen gjøre for å bygge sammen segregerte grupper og redusere fiendtlighet dem imellom? Hvordan myndiggjøre elevene i dette arbeidet? Hvordan arbeide tverrfaglig med demokratisk medborgerskap i skolen?

Disse spørsmålene danner utgangspunktet for den nasjonale Dembra-konferansen som avholdes 13. og 14. mars 2019 i Universitetsaulaen på Nygårdshøyden i Bergen.

Vi ønsker lærere, skoleledelse, lærerstudenter, skoleeiere og forskere innen skole, demokrati, mangfold og ungdom velkommen til to dager med inspirasjon, faglig påfyll og diskusjon. Det blir panelsamtaler, foredrag, workshops, erfaringsutveksling og presentasjon av ny forskning.

//FOREDRAGSHOLDERE/TALER// (annonseres fortløpende)

Emma Arneback og Jan Jamte, Örebro universitet
Ingunn Marie Eriksen, OsloMet
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner

//PARALLELLSESJONER// (annonseres fortløpende):

• Rom for dialog: demokratisk dannelse gjennom filosofiske samtaler i klasserommet
• Rasisme og nye fagdidaktiske vinklinger
• Etisk ekskursjon
• Fagfornyelsen og Dembra – muligheter og utfordringer
• Elevrådsvalg – hva gjør vi og hva vil vi egentlig?
• Barns medvirkning
• Konspirasjonsteorier og «fake news»
• Skolevalg og demokratilæring

Dembra-konferansen er et samarbeid mellom Dembra, lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet og lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen.

Påmelding:

powered by Typeform


Tidligere Dembra-konferanser:

Dembras nasjonale konferanse holdes annethvert år. Dembra-konferansen 2017 hadde temaet Frykt og fremtidshåp

Her kan du se opptak av konferansen: