Lempiennakkoluulot

 • TAVOITE:

  Oppilaiden tulee pohtia ennakkoluuloja, niiden merkitystä identiteetille sekä miten niitä voidaan käsitellä.

 • AIKA:

  45 min

 • VÄLINEET:

  Paperia ja kirjoitusvälineet

 • OSAAMISTAVOITE:

Johdanto

Tässä tehtävässä oppilaat valitsevat roolihahmon ja miettivät, mitkä ovat kyseisen hahmon lempiennakkoluuloja. Niitä käytetään lähtökohtana keskustelulle ennakkoluulojen olemuksesta, niiden yhteydestä identiteettiin ja tavoista käsitellä ja pohtia niitä.

Aiheen käsittely

Johdanto: Mitä ennakkoluulot ovat? (7 min)
Kysy oppilailta, mitä he yhdistävät ennakkoluuloihin. Yritä poimia keskustelusta muutamia avainsanoja. Seuraavassa on muutamia sanoja, jotka usein sisältyvät ennakkoluulojen määritelmiin. Muista, että oppilailla voi olla hyvä ymmärrys asiasta, vaikka he käyttäisivätkin muita sanoja kuin näitä. Voitte myös keskustella eri kohdista, esimerkiksi siitä, ovatko ennakkoluulot aina negatiivisia.

 • Yleistäminen – johonkin ryhmään kuuluvien pitäminen keskenään samanlaisina
 • Puutteellinen ja jäykkä käsitys ”muista”
 • Negatiivinen käsitys muista

Roolihahmo (4 min)
Pyydä oppilaita laatimaan oma roolihahmonsa ja antamaan sille ikä, nimi, asuinpaikka, ammatti, koulutus ja harrastukset.

Hahmon lempiennakkoluulot (4 min)
Pyydä oppilaita kirjoittamaan muistiin roolihahmon lempiennakkoluulot eli tämän eniten viljelemät ennakkoluulot: käsitykset ihmisistä, ryhmistä, mielipiteistä, teoista ja elämäntavoista, joista hahmo ei todellakaan pidä.

Opetusharjoitus: ennakkoluulot (7 min)
Keskustele oppilaiden kanssa hieman yhteenkuuluvuuden merkityksestä sille, keitä me olemme, ja siitä, miten käsitykset toisista ihmisistä auttavat meitä ymmärtämään itseämme. On vaikeampaa tietää, keitä olemme, kuin keitä emme ole. Taustamateriaalia löydät täältä.

Parikeskustelut (4 min)

 • Pyydä oppilaita esittelemään roolihahmonsa ja tämän lempiennakkoluulot vierustoverilleen.
 • Millä tavoin ennakkoluulot vahvistavat hahmoja?

Opetusharjoitus: ennakkoluulojen vaikutus muihin ihmisiin (7 min)
Keskustele oppilaiden kanssa, miten ennakkoluulot voivat vaikuttaa muihin. Keksikää esimerkkejä siitä, miten ennakkoluulot voivat osua harhaan tai loukata muita.
Pyydä oppilaita kertomaan ajatuksiaan siitä, miten heidän roolihahmonsa ennakkoluulot vaikuttavat muihin.

Parikeskustelut (4 min)
Pyydä oppilaita antamaan roolihahmolle neuvoja ennakkoluulojen käsittelyyn.

Päätös

Yhteiskeskustelu (8 min)
Pyydä jotakin pareista esittelemään:

 • Roolihahmo
 • Roolihahmon lempiennakkoluulot
 • Miten ennakkoluulot vahvistavat roolihahmoa?
 • Millaisia neuvoja ennakkoluulojen käsittelyyn oppilaat antaisivat roolihahmolle?

Yhteenvetona voit todeta, että kaikilla on ennakkoluuloja, mutta on tärkeää miettiä, mitä me niillä teemme.