Käsiteharjoitus – mitä se tarkoittaa?

 • TAVOITE:

  Keskustella ja pohtia käsitteiden erilaisia ymmärrystapoja. Harjoittaa kykyä muuttaa mielipidettään uuden tiedon perusteella.

 • AIKA:

  30 min

 • VÄLINEET:

  A3-papereita, post-it-lappuja, kirjoitusvälineet

 • OSAAMISTAVOITE:

Johdanto

Kun joku käyttää käsitettä, jota kaikki eivät ymmärrä samalla tavalla, voi syntyä väärinkäsityksiä. Tämän harjoituksen tarkoituksena on sekä selvittää tietyn käsitteen merkitystä että harjoittaa kykyä tarkistaa näkökantaansa yhteistyössä muiden kanssa ja uuden tiedon pohjalta.

Harjoitus voidaan tehdä alustuksena tietyn aiheen käsittelylle tai kun halutaan puuttua sopimattomaan kielenkäyttöön luokassa. Tässä kuvaamme harjoituksen läpivientiä rasismin käsitteen avulla.

Aiheen käsittely

Jaa oppilaat neljän hengen ryhmiin ja anna heille post-it-lappuja sekä A3-paperi.

Käsitteen selittäminen

Työskennelkää ensin itsenäisesti: Selitä, mitä rasismin käsite tarkoittaa. Kirjoita kolme asiaa, jotka ovat tärkeitä käsitteen selittämiselle (yksi kullekin post-it-lapulle).

Oppilaat vetävät A3-paperille viivat siten, että niistä muodostuu oheinen kuvio:

Jättäkää keskiosa tyhjäksi. Neljä reunimmaista aluetta jaetaan siten, että jokainen oppilas saa omansa. He sijoittavat post-it-lappunsa omaan kenttäänsä.

 • Lue ryhmälle ääneen, mitä lapussasi lukee.
 • Verratkaa lappujanne. Oletteko päätyneet samankaltaisiin vai erilaisiin asioihin?
 • Yrittäkää päästä yksimielisyyteen kolmesta lapusta, joita käsitteen selittäminen vaatii. Sijoittakaa ne kolme lappua paperin keskelle.

Pohdintaa

Pohtikaa ja keskustelkaa ryhmissä:

 • Kuulitko käsitteestä tulkintoja, joita pidit yllättävinä?
 • Olitko eri mieltä joistakin tulkinnoista?
 • Miltä tuntui valita vain kolme asiaa? Jäikö jotain tärkeää puuttumaan?
 • Onko käsityksesi käsitteestä muuttunut?

Näkökulman laajentaminen

Opettaja jakaa luokalle rasismikäsitteen erilaisia määritelmiä tai ymmärrystapoja.

Määritelmä/ymmärrystapa 1: Rasismi kuvaa käsitystä siitä, että Homo sapiens -laji eli ihmiset voidaan jakaa eri rotuihin, joista toiset ovat älykkäämpiä tai heillä on ominaisuuksia, jotka tekevät heistä muita arvokkaampia. (Wikipedia 2017)

Määritelmä/ymmärrystapa 2: ”Vaikka olen anti-islamisti (islamilaistumisen vastustaja), en kuitenkaan ole rasisti. Uskonto ei liity rotuun tai ihonväriin.” (kontrovers.no 2012)

Määritelmä/ymmärrystapa 3: Seuraavat ovat rasismia riippumatta siitä, perustuvatko tapahtumat ihmisten ihonväriin, uskontoon, kieleen tai kulttuuriin: Väestön jaottelu eri luokkiin, joista osalle annetaan muuttumattomia negatiivisia piirteitä. Yksilön oikeuksien supistaminen koko luokalle annettuihin negatiivisiin piirteisiin. Alistamisen ja syrjinnän perusteleminen negatiivisilla luonteenpiirteillä. (Hva er rasisme? [Mitä rasismi on?] Bangstad ja Døving 2015)

Lue uudet määritelmät.

 • Ovatko ne samanlaisia vai erilaisia kuin teidän määritelmänne käsitteestä?
 • Haluatteko poimia niistä jotakin omaan selitykseenne?
 • Ovatko jotkut määritelmistä mielestänne erityisen huonoja tai ongelmallisia? Selittäkää miksi.

Lähdekritiikki

Opettaja esittelee oppilaille eri määritelmien laatimiskonteksteja. (Milloin määritelmä on laadittu? Kuka sen on laatinut?) Tarkoituksena on olla avoin tarkistamaan ymmärrystään, mutta muistaa kriittisyys!

Määritelmä/ymmärrystapa 1 = Wikipedia (suppea määritelmä)

Määritelmä/ymmärrystapa 2 = blogiteksti (suppea määritelmä, kuten Wikipediassa)

Määritelmä/ymmärrystapa 3 = kahden tutkijan kirjoittama teos aiheesta (laaja määritelmä)

Päätös

Keskustelkaa, miten käsitteen merkitys on voinut muuttua eri aikoina. Mistä johtuu, että käsitettä nykyään käytetään eri tavalla?

 

Käsittelytapa on peräisin CLEAR-hankkeesta, josta voit lukea lisää täältä:

https://www.clear-project.net/node/518