Hvordan påvirke politikk og samfunn? Finsk

 • TAVOITE:

  Oppilaat osaavat esitellä ainakin kaksi demokraattisen vaikuttamisen kanavaa. Oppilaat osaavat laatia suunnitelman yksittäisten ihmisten mahdollisuuksista vaikuttaa yhteiskuntaan.

 • AIKA:

  60–90 min

 • VÄLINEET:

  Paperia, kyniä ja tietokone

 • OSAAMISTAVOITE:

Opettaja voi valmistautua oppituntiin lukemalla kappaleen Miten radikalisoitumista voidaan ennaltaehkäistä kouluissa?.

 • Terrorismi on usein seurausta prosessista, jossa tekijä ei ole saanut mielipiteitään kuuluviin muiden kanavien kautta.
 • Jotta väkivaltaiset ideologiat eivät houkuttelisi nuoria, heidän on tärkeää tuntea lailliset demokraattiset kanavat, joiden avulla voidaan saada aikaan muutoksia yhteiskunnassa.
 • Tehtävä voidaan tehdä sen jälkeen, kun olette keskustelleet radikalisoitumisen syistä, jolloin se voidaan yhdistää kysymykseen radikalisoitumisen ehkäisykeinoista (katso aiheeseen liittyvä johdantoja opetusmalli.)

Johdanto

Mitä voi tehdä, jos on tyytymätön johonkin asiaan? Jotkut taistelevat asiansa puolesta käyttämällä väkivaltaa, mutta se voi pahentaa asioita. Demokratia tarjoaa useita laillisia ja väkivallattomia keinoja muutosten aikaansaamiseksi.

Aiheen käsittely

Käytä taistelua naisten äänioikeuden puolesta esimerkkinä väkivallattomasta aktivismista. Esittele taulukko muutokseen johtaneesta prosessista. Tämän jälkeen oppilaat työstävät omaa aihettaan ryhmissä.

Lataa tehtäväpaperi täältä.

Tämän jälkeen oppilaat työskentelevät ryhmissä seuraavan tehtävän parissa:

Valitkaa jokin asia, johon ette ole tyytyväisiä. Se voi olla mitä tahansa ympäristöpolitiikasta koulun sääntöihin. Laatikaa konkreettinen suunnitelma toimenpiteistä, joiden avulla voidaan saada aikaan muutos.

Lataa tehtäväpaperi täältä.

Päätös

Ryhmät esittelevät aiheensa ja muutokseen tähtäävän menetelmänsä sekä antavat palautetta toisilleen.

 • Mitä ryhmät olisivat voineet tehdä toisin?
 • Mitä muita kanavia ne olisivat voineet hyödyntää?