Identiteettikartta

 • TAVOITE:

  Oppilaat osaavat pohtia omaa ja muiden identiteettiä. Oppilas osaa tarkastella omaa identiteettiään kokonaisuutena.

 • AIKA:

  30 min

 • VÄLINEET:

  Paperia ja kyniä Lappuja, joissa on kolme tapahtumaa.

 • OSAAMISTAVOITE:

Johdanto

Jaa jokaiselle oppilaalle oma paperi ja pyydä oppilaita kirjoittamaan nimensä paperin keskelle. Oppilaiden on nyt tarkoitus vastata kysymykseen ”Mikä määrittelee, kuka sinä olet?” kirjaamalla muutamia avainsanoja nimensä ympärille.

Aiheen käsittely

Jaa oppilaille kolme lappua, joissa on seuraavat tekstit:

Ulkomaanmatkalla sinulla on vaikeuksia tulla ymmärretyksi.
—–
Olet loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa ja istut pyörätuolissa.
——
Saat selville, että vanhempasi ovat adoptoineet sinut.

Oppilaat tutustuvat saamiinsa teksteihin ja pohtivat seuraavia kysymyksiä:

 1. Mihin ”identiteettikarttasi” osiin tapahtumat vaikuttavat?
  (Ympyröi kyseiset kohdat. Voit myös poistaa tai lisätä kohtia.)
 2. Keskustele muutaman muun kanssa, mitä tämä harjoitus kertoo siitä, kuka olet.
 3. Mihin identiteettisi osiin ulkoiset tapahtumat voivat vaikuttaa? Onko siinä seikkoja, joita pidät kaikissa tilanteissa muuttumattomina?

Päätös

Ehdotuksia harjoituksen jälkeiseen keskusteluun:

 • Huomasitteko eroja sen arvioimisessa, miten kolme tapahtumaa vaikuttavat
  yksilön identiteettiin? Miten näitä eroja voidaan tulkita?
 • Kuinka paljon käsitys itsestämme riippuu ulkoisista tekijöistä ja muilta
  saamastamme vahvistuksesta?
 • Tarkastele identiteettikarttaan kirjoittamiasi asioita uudelleen: Mitä niistä
  voisit kuvitella jättäväsi pois? Mitä niistä pidät ”synnynnäisinä”?