Dembra-veiledere

Dembra Øst

 

Peder Nustad er prosjektleder for Dembra og jobber som seniorrådgiver ved HL-senteret.
E-post: p.e.nustad@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 24 / 93 40 44 19

 

Claudia

Claudia Lenz er fagansvarlig for Dembra og jobber ved Det teologiske menighetsfakultetet og HL-senteret.
E-post: claudia.lenz@hlsenteret.no
Telefon: 98 84 15 21

 

Ingun Steen Andersen er veileder for Dembra og jobber som rådgiver ved HL-senteret.                E-post: i.s.andersen@hlsenteret.no
Telefon: 22842132/93638831

 

Elise Grimsrud Christensen er veileder for Dembra og jobber som formidler ved HL-senteret.
E-post: e.g.christensen@hlsenteret.no
Telefon: 22 84 21 08

Kristin Borgenheim er veileder for Dembra og jobber som formidler ved HL-senteret.                E-post: kristin.borgenheim@hlsenteret.no

Dembra Vest

 

Solveig Moldrheim er veileder for Dembra og jobber som seniorrådgiver i Rafto-stiftelsen.
E-post: solveig.moldrheim@rafto.no

Marita Nygård er veileder for Dembra og jobber som rådgiver i Rafto-stiftelsen.
E-post: Marita.Nygard@rafto.no

Dembra Sør

 

Georg Kristoffer Fjalsett er koordinator og veileder for Dembra i Sør-Norge. Han jobber som undervisningskoordinator ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.
E-post: gkf@stiftelsen-arkivet.no

Dembra Midt-Norge

 

Sebastian Klein er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret og er koordinator og veileder for Dembra i Midt-Norge.
E-post:  sebastian.klein@falstadsenteret.no

Øystein Kobbeltveit er ansatt ved Falstadsenteret og er veileder for Dembra i Midt-Norge.
E-post:  oystein.kobbeltveit@falstadsenteret.no

Dembra Innlandet

 

Anita Rapp-Ødegaard er Dembra-veileder for Hedmark og Oppland, og er ansatt ved Nansen Fredssenter på Lillehammer.
E-post: anita@peace.no,

Telefon: 90670761