Om Dembra

Dembra on norjalainen ohjelma, jota on yhteispohjoismaisessa hallitusten asettamassa DIS-verkostossa päätetty kokeilla kaikkien Pohjoismaitten kouluissa. Ohjelma tähtää opettajien, rehtoreitten ja muun henkilötön ammatilliseen kehittämiseen. Dembra auttaa koulukohtaisiin olosuhteitten pohjalta vahvistamaan koulun työtä osallisuuden ja kriittisen ajattelun lisäämiseksi.

Dembra sopii kouluille, joitte johtajat ja opettajat

  • haluavat systemaattisen lähestymistavan kriittisen ajattelun, demokratian ja osallisuuden edistämiseen, ja/tai
  • näkevät koulussaan erityisiä haasteita tai ovat havainneet ryhmäperusteista vihamielisyyttä

Dembran perusajatus on, että demokraattinen, osallisuudelle ja kriittiselle ajattelulle perustuva kulttuuri tarjoaa parhaan vastapainon demokratiaa uhkaaville asenteille kuten ryhmäperusteiselle vihamielisyydelle ja epädemokraattisille ideologioille.

Dembraan osallistuminen tarjoaa:

  • ammatillista kehittymistä henkilöstölle
  • apua koulun tarpeiden kartoittamiseen sekä tukea ja neuvoja koulun omille kehittämishankkeille
  • asiantuntijoitten luentoja ja keskusteluja
  • tilaisuuden reflektoida ja jakaa kokemuksia kollegojen ja muiden koulujen kanssa
  • kannustusta, tietoa ja menetelmiä suvaitsemattomuuden ja ekstremismin torjuntaan

Foto

Werner Anderson
www.werneranderson.no