Tosiasia, mielipide, ennakkoluulo

  • TAVOITE:

    Oppilas osaa arvioida ja luokitella väitteitä. Oppilas osaa määritellä käsitteet tosiasia, mielipide ja ennakkoluulo.

  • AIKA:

    30–40 min

  • VÄLINEET:

    Tehtäväpaperi

  • OSAAMISTAVOITE:

Johdanto

Kirjoita taululle tai vastaavalle seuraavat kolme käsitettä: tosiasia, mielipide ja ennakkoluulo. Määritelkää yhdessä oppilaiden kanssa käsitteiden merkitykset.

Aiheen käsittely

Oppilaat saavat tehtäväpaperit, joissa heidän on arvioitava yhtätoista väittämää sillä perusteella, mistä tyypistä on kyse: tosiasiasta, mielipiteestä vai ennakkoluulosta. Pyydä sen jälkeen oppilaita työskentelemään pareittain, vertaamaan vastauksiaan ja puolustamaan luokitteluaan luokan yhteisesti sopimien määritelmien pohjalta.

Päätös

Laatikaa yhteinen yhteenveto, jossa käsittelette ainakin yhtä väittämää jokaisesta luokasta.

Lataa tehtäväpaperi, jossa on 11 väittämää.

Fakta, mening, fordom