Bli Dembra-skole

Hvordan gjennomføres Dembra?

Skolen kan  delta i Dembra gjennom en samlingsbasert modell med bidrag fra Dembra-veiledere som besøker skolen. Dembra kan også gjennomføres nettbasert med veiledning via epost og telefon. Les mer om de to modellene under.

Samlingsbasert Dembra

Dembra gjennomføres samlingsbasert av ulike regionale institusjoner: HL-senteret på Østlandet, Raftostiftelsen på Vestlandet, Falstadsenteret i Midt-Norge og Arkivet på Sørlandet.

Ved hver gjennomføring deltar fem skoler parallelt, gjennom ett skoleår. Hver skole oppnevner en lokal arbeidsgruppe for Dembra, inkludert en fra ledelsen. Dembra-gruppen koordinerer skolens satsing og veiledes av ressurspersoner ved de eksterne institusjonene. Ressurspersonene besøker også skolen for kurs om aktuelle temaer.

Nettbasert gjennomføring

Dembra.no gir skoler over hele landet muligheten til å gjennomføre lokale satsinger, med veiledning via nett.

Registrering

For å delta i nettbasert Dembra registrerer du skolen i det grønne feltet nederst på siden. Når skolen har registrert seg, vil den få tildelt en Dembra-veileder som vil bistå skolen i det videre arbeidet.

Gjennomføring

Gjennomføringen bør strekke seg over minst ett skoleår, men skolen tilpasser selv dette løpet til øvrige aktiviteter. Forut for registrering på dembra.no bør skolens ledelse og øvrig personale bli enige om denne satsingen.

For skolen har Dembra vært viktig for å styrke allerede pågående holdningsskapende arbeid. Det har gitt oss en ny innfallsvinkel og nye verktøy for å møte og utfordre elevene til refleksjon og diskusjon. Dembra har ført med seg en ny bevisstgjøring rundt betydningen av dette arbeidet. (Løkenåsen skole, deltok i Dembra 2014, vinner av Benjaminprisen 2016)