Staðreynd, skoðun, fordómar

  • MARKMIÐ:

    Að nemandinn geti metið fullyrðingar og flokkað þær. Að nemandinn geti skilgreint hugtökin staðreynd, skoðun og fordóma.

  • TÍMI:

    30-40 mín.

  • BÚNAÐUR:

    Vinnublað

  • HÆFNIMARKMIÐ:

Inngangur

Skrifaðu hugtökin þrjú, staðreynd, skoðun og fordómur, á töflu/tússtöflu e.þ.h. Þið komist að samkomulagi um skilgreiningu á þessum þremur þáttum.

Meginefni

Nemendur fá hver sitt vinnublað þar sem þeir eiga að meta 11 fullyrðingar og merkja við hvernig fullyrðingu um er að ræða: staðreynd, skoðun eða fordóm. Biddu svo nemendur um að vinna saman tvo og tvo til að bera saman svör og rökstyðja flokkun sína á grundvelli skilgreininga sem bekkirnir komust að samkomulagi um fyrir fram.

Niðurlag

Niðurstöður dregnar saman í pallborðsumræðum þar sem farið er yfir að lágmarki eina fullyrðingu í hverjum flokki.

Fakta, mening, fordom