Bli Dembra-skole

Hvordan gjennomføres Dembra?

Skolen kan  delta i Dembra gjennom en samlingsbasert modell med bidrag fra Dembra-veiledere som besøker skolen. Dembra kan også gjennomføres nettbasert med veiledning via epost og telefon. Les mer om de to modellene under.

Samlingsbasert Dembra

Dembra gjennomføres samlingsbasert av ulike regionale institusjoner: HL-senteret på Østlandet, Raftostiftelsen på Vestlandet, Falstadsenteret i Midt-Norge, ARKIVET Freds- og menneskerettighetssenter på Sørlandet, Nansen Fredssenter i Innlandet og Narviksenteret i Nord-Norge.

Ved hver gjennomføring deltar to til fem skoler parallelt, gjennom ett skoleår. Hver skole oppnevner en lokal arbeidsgruppe for Dembra, inkludert en fra ledelsen. Dembra-gruppen koordinerer skolens satsing og veiledes av ressurspersoner ved de eksterne institusjonene. Ressurspersonene besøker også skolen for å avholde kurs for personalet om aktuelle temaer.

Nettbasert gjennomføring

Veilederen for gjennomføring på dembra.no gir skoler over hele landet muligheten til å gjennomføre lokale satsinger, med veiledning via nett.

Ta kontakt

For å få mer informasjon om deltakelse i Dembra, ta kontakt med oss gjennom å registrere skolen i det grønne feltet nederst eller sende epost direkte til veilederne ved regionale sentre (Dembra-veiledere).  Når dere registrerer skolen, vil vi ta kontakt med dere. Vi kommer gjerne også på besøk til skoler for å høre om skolens behov og fortelle mer om hva deltakelse i Dembra innebærer.

Gjennomføring

Gjennomføringen bør strekke seg over minst ett skoleår, men skolen tilpasser selv dette løpet til øvrige aktiviteter. Se mer om skolens utviklingsprosess i gjennomføring av et Dembra-løp på skolen her: Gjennomføring

For skolen har Dembra vært viktig for å styrke allerede pågående holdningsskapende arbeid. Det har gitt oss en ny innfallsvinkel og nye verktøy for å møte og utfordre elevene til refleksjon og diskusjon. Dembra har ført med seg en ny bevisstgjøring rundt betydningen av dette arbeidet. (Løkenåsen skole, deltok i Dembra 2014, vinner av Benjaminprisen 2016)

Registrer skole