Dembra-konferanse

Dembras nasjonale konferanse holdes annethvert år.

 

Tidligere Dembra-konferanser:

Utenforskap og medborgerskap (2019)

Myndiggjøring som redskap mot ekskludering og hat

13.-14. mars – Bergen

Hva er gruppebasert utenforskap? Hvordan oppstår ekskluderende gruppedynamikker på skoler? Hva kan skolen gjøre for å bygge sammen segregerte grupper og redusere fiendtlighet dem imellom? Hvordan myndiggjøre elevene i dette arbeidet? Hvordan arbeide tverrfaglig med demokratisk medborgerskap i skolen?

Disse spørsmålene danner utgangspunktet for den nasjonale Dembra-konferansen som avholdes 13. og 14. mars 2019 i Universitetsaulaen på Nygårdshøyden i Bergen.

Vi ønsker lærere, skoleledelse, lærerstudenter, skoleeiere og forskere innen skole, demokrati, mangfold og ungdom velkommen til to dager med inspirasjon, faglig påfyll og diskusjon. Det blir panelsamtaler, foredrag, workshops, erfaringsutveksling og presentasjon av ny forskning.

Dembra-konferansen er et samarbeid mellom Dembra, lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet og lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen.

Deltagelse på konferansen er gratis.

Program for Dembra-konferansen 2019

 

Facebook event-side for Dembra-konferansen 2019

 

Opptak fra Dembra-konferansen 2019


Frykt og fremtidshåp (2017)