Hopp til innhold

Lærerens panikkøyeblikk: hvordan håndtere dem?

Webinar onsdag 29. mars kl 14.30-15.30

Panikkøyeblikk er situasjoner der læreren føler seg satt ut av spill, og ikke har noen umiddelbare strategier for å håndtere. Det kan være når elevene kommer med sterkt fordomsfulle utsagn, beskyldninger mot læreren, støtte til terror eller annet.

Hva gjør man i slike situasjoner? I dette webinaret tar vi for oss noen mulige panikkøyeblikk, og diskuterer prinsipper for å håndtere disse på en god måte.

Følg arrangementet på Facebook

Faglig tilbud

Dembra arrangerer webinarer, lærerkurs og fagdager om aktuelle og praksisnære temaer.
Informasjon om programmet våren 2023 ligger nedenfor.

26. januar kl. 14.30-15.30: Webinar «Samiske perspektiver i norskfaget.»
1. mars kl. 14.30-15.45: Webinar om HL-senterets holdningsundersøkelse 2022.
9. mars kl. 09-15: Fagdag på HL-senteret «Det gode samtalefellesskapet – om dialog i skolen».
16. mars kl. 09-16: Lærerkurs HL-senteret: «Hva har forskning om unges holdninger til rasisme å si for undervisning og skolehverdagen?»
28. mars kl. 14.30-15.45: Webinar: «Kritisk tenkning som forebygging»
18. april 14.30-15.45: Webinar «Ekstremisme og forebygging»
2. mai kl. 14.30-15.45: Webinar «Bokbad: Ytringsfrihet og ytringsrom i skolen. Dembra-publikasjon 2023»
10. mai. Rafto-stiftelsen i Bergen. Panelsamtale med ungdom om rasisme og rasismeundervisning i skolen. Arrangementet strømmes.

Videoer fra tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer

Det gode samtalefellesskapet - om dialog og forebygging i skolen. Lærerkurs 9. mars

Hvordan kan dialog styrke en demokratisk skolekultur og forebygge fordommer og ekskludering?
På denne kursdagen vil vi se på hvordan man kan jobbe bredt med dialog i skolen for å bygge gode samtalefellesskap og øke bevissthet om språkbruk. Kursets innhold forankres i læreplanens sosiale og faglige mål og vil knytte arbeidet med dialog til konkrete utfordringer i skolehverdagen.

Vi vil se på
• hvordan vi kan styrke dialogiske ferdigheter gjennom arbeid i mange fag
• konkrete metoder og undervisningsopplegg som bygger inkluderende samtalefellesskap med rom for uenighet
• hvordan utfordringer med språkbruk kan håndteres og forebygges gjennom dialog og kritisk tenkning

Kurset er åpent for lærere i hele utdanningsløpet og andre interesserte.
Sted: HL-senteret
Tid: 9. mars kl. 9-15
Kursholdere: Ingun Steen Andersen, HL-senteret, Anne Kristine Ugland, Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter og Line Røst Thorsrud, Nansen Fredssenter.
Kurset er gratis og lunsj er inkludert.

Påmelding lærerkurs 9. mars

Holdninger til jøder og muslimer: Hva sier ungdommen, og hva betyr det for skolen?

Hvordan vurderer ungdommer uttalelser og hendelser rettet mot jøder og muslimer? Hvor setter de grensen mellom akseptabel og uakseptabel? Og hva mener de er årsaker til negative holdninger mot jøder og muslimer?

Funnene fra ungdomsundersøkelsen, som var en del av holdningsundersøkelsen som HL-senteret gjennomførte i 2021-2022, viser at de unge er mindre fordomsfulle enn den voksne befolkningen, men også at forhandlingen mellom akseptabel og uakseptabel til tider kan være krevende og utfordrende. I dette webinaret presenterer Claudia Lenz, som ledet ungdomsundersøkelsen, funnene, de pedagogiske behovene og mulighetene forskerne ble oppmerksomme på ved å lytte til ungdommenes resonnement og forhandlinger.

Kurset er åpent for lærere i hele utdanningsløpet og andre interesserte.
Tid: 1. mars kl. 14.30 – 15.45

Se opptak her

Hva er en Dembra-skole? Digitalt orienteringsmøte 24.01.23

Vil skolen din ha støtte i arbeidet med inkludering og demokrati? Ønsker dere en satsning mot fordommer, utenforskap og rasisme? Er du og din skole nysgjerrig på hva Dembra er, og hva et mulig samarbeid vil innebære? Da er du hjertelig velkommen til dette orienteringsmøtet!
Meld din interesse og motta møtelenke uforpliktende her: Påmelding

På møtet vil du få en kort orientering, før det vil bli mulighet til å stille spørsmål direkte til din nærmeste Dembra-tilbyder fra de seks freds- og menneskerettighetssentrene som tilbyr Dembra: HL-senteret på Østlandet, Raftostiftelsen på Vestlandet, Falstadsenteret i Midt-Norge, ARKIVET Freds- og menneskerettighetssenter på Sørlandet, Nansen Fredssenter i Innlandet og Narviksenteret i Nord-Norge.

Dialog og forebygging i skolen

Hvordan kan dialog styrke en demokratisk skolekultur og forebygge fordommer og hat? I dette webinaret vil dere få konkrete tips til arbeidet med dialog og samtalefellesskap i skolen, forankret i læreplanens sosiale og faglige mål.

Hvordan bygge dialogiske ferdigheter gjennom varierte og inkluderende arbeidsformer? Hvordan realisere idealet om skolen som “uenighetsfellesskap?

Vi vil komme med praksisnære eksempler og drøfte både muligheter og utfordringer i skolensarbeid med dialog og danning. Webinaret er aktuelt for alle med interesse for dialog og forebyggende arbeid i skolen. Det vil bli rom for spørsmål og erfaringsdeling.

Tid: Torsdag 2. juni kl. 14.15 – 15.45

Kursholdere: Ingun Steen Andersen, HL-senteret og Anita Rapp-Ødegaard, Nansen Fredssenter.

 

Webinar om Ukraina og norsk skole: Hva skjer, hva er utfordringene og prinsipper for håndtering.

Krigen i Ukraina ryster både voksne, barn og unge her i Norge. Utfordringene for lærere er mange. Hvordan skal vi forstå det som utspiller seg i Europa i dag? Hvordan snakke med elevene om det? Hvordan hjelpe elever til å orientere seg i informasjonsflommen i Tiktok og andre sosiale medier? Hvilke muligheter finnes for å ta opp hendelsene i undervisningen? Hvordan sikre inkludering av alle, både elever med russisk bakgrunn og nyankomne flyktninger fra Ukraina?

Mer informasjon og program Meld deg på webinaret her!