Fordommer, hatefulle ytringer og forsoning: lansering av dembra.no på nordsamisk

Hvordan bruke demokratisk beredskap som strategi for å forebygge hat og fordommer? Hvordan styrke samiske temaer i læreplanene i grunnskolen og videregående skole? Dette er noen av spørsmålene som blir berørt i lanseringen av dembra.no på nordsamisk. Se arrangementet nedenfor.
For tilgang til de nordsamiske sidene, bruk språkvelgeren øverst i menyen!