Hopp til innhold

Bygge for å forebygge

Arbeid mot fordommer, gruppefiendtlighet og utenforskap i skole og lærerutdanning

Jubileumskonferanse
2023

Jubileumskonferanse 2.-3. november

Hvordan har debattene om rasisme de siste årene påvirket skolens arbeid?
Hvordan møter skolen debattene om Andrew Tate, maskulinitet og kjønnsidentitet?
Hvilken rolle spiller skolen i forebyggingen av radikalisering og voldelig ekstremisme?

Dette er blant temaene for Dembras jubileumskonferanse 2.-3. november. Vi inviterer lærere, lærerutdannere, lærerstudenter og andre som jobber som er engasjert av trygt og godt skolemiljø til to dager med foredrag, samtaler og workshops om grunnleggende problemstillinger, aktuelle utfordringer og utprøvd praksis.

Konferansen vil belyse hvordan underliggende mekanismer i ulike former for fordommer og gruppefiendtlighet peker mot demokrati, medvirkning og inkludering som skolens sterkeste “forebyggingskort”, men også hvordan spesifikke utfordringer krever spisset profesjonskompetanse og profesjonell samhandling i skolen.

Hold av datoene, nærmere informasjon om programmet kommer!

Jubileumsarrangementer over hele landet

Seks freds- og menneskerettighetssentre i hele landet tilbyr Dembra for skoler. Jubileumet markeres med arrangementer på alle sentrene, fra mars til november.

Oversikt over alle arrangementene