Vårt Dembra-år

Denne siden inneholder verktøy skolens prosjektgruppe kan bruke for å styre arbeidet med Dembra. Notatfunksjonen til venstre kan brukes for å formulere sentrale mål med Dembra-arbeidet. Bruk kalenderfunksjonen for å sette opp årsplaner og holde oversikt over planlegging og frister. Nederst på siden finner du en liste som viser alle undervisningsopplegg du har lagt til favorittlisten din ved stjernemarkering.

Du må logge inn for å se denne siden.

Her har du mulighet til å definere mål for året, planlegge undervisningen måned for måned, samt oversikt over undervisningsoppleggene du har favorisert.