«17»

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Film, multimedia, Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å skape refleksjon over mangfold og kulturell variasjon i Norge.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.1 Menneskeverdet, 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.6 Demokrati og medvirkning, 2.1 Sosial læring og utvikling. Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap.

Tid:

60 minutter

Gruppestørrelse:

30-35

Innledning

I episoden “9 dager igjen” fra serien “17” kommer eleven Abdi opp i muntlig i samfunnsfag. Han blir bedt om å svare på hva som er typisk for norsk kultur.

Hoveddel

Vis / se episoden (11 minutter) og bruk den til å reflektere over meningsinnholdet i begrepet “norsk kultur”.

Refleksjonsspørsmål:

  • Kan du nevne noen kulturelle variasjoner som eksisterer i dagens Norge?
  • Nevn noen av årsakene bak denne variasjonen.
  • Hvordan varierer kjønnsroller og familie- og samlivsformer fra sted til sted i Norge, og hvordan har disse endret seg over tid?
  • Nevn noen av årsakene til disse endringene.
  • Kan du nevne noen utfordringer i flerkulturelle samfunn, sammenlignet med homogene samfunn?
  • Kan du nevne noen muligheter i flerkulturelle samfunn, sammenlignet med homogene samfunn?

 

Variant for lærerstudenter:

Jobb sammen i grupper med å lage forslag til undervisningsopplegg som involverer eksplisitt skriving, og som tar utgangspunkt i spørsmålene ovenfor.