Hverdagsrasisme?

Trinn: Barneskole, Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Deltakerne skal reflektere over hvordan ulike utsagn kan oppfattes og hvordan det kan ligge rasistiske budskap både i hverdagslige og mer ekstreme utsagn.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.1 Menneskeverdet, 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 2.1 Sosial læring og utvikling 2.5 Tverrfaglige temaer: 2.5.1 Folkehelse og livsmestring

Tid:

30-60 min

Gruppestørrelse:

20-35

Om øvelsen

Øvelsen tar utgangspunkt i en rekke utsagn og hendelser, fra tydelige rasistiske hendelser til utsagn som ikke er direkte rasistiske. Deltakerne skal diskutere utsagnene i grupper.

Utsagnene/situasjonene er oppført på kopioriginalen nedenfor. Skriv ut arket, og klipp det opp til 42 ulike lapper. Hvis gruppen er stor (mer enn 30 personer), kan du skrive ut og klippe opp to ark.

 

Hoveddel

  1. Deltakerne deles i grupper på fem til syv personer.
  2. Hver gruppe får utdelt en liten bunke lapper (5-10).
  3. Gruppen trekker en og en lapp og diskuterer den med utgangspunkt i følgende spørsmål:
  • Hvem tror dere får høre slike utsagn eller opplever situasjoner som er beskrevet på lappen?
  • Hvorfor tror dere folk kommer med slike utsagn?
  • Hvordan tror dere dette utsagnet oppleves? Er det noe som kan oppleves sårende?
  • Er det noe ved dette utsagnet/bildet som kan defineres som rasistisk? Hva og hvordan?

Avslutning

Oppsummering i plenum. Bruk spørsmålene over som utgangspunkt. Eventuelt kan du be gruppene presentere ett eller to utsagn. Det kan være hvilket utsagn gruppen diskuterte mest, eller hva som gjorde størst inntrykk. Be andre grupper om å spille inn til temaene som kommer opp.

Øvelsen er hentet fra heftet 16 år med Benjaminprisen. Forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen. HL-senteret 2019. 

Last ned filer

Elevark