Saklig innspill, usaklighet eller personangrep?

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Norsk, Pedagogikk, Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å oppøve evnen til å føre gode demokratisk samtaler og kunne analysere offentlig debatt og argumentasjon. Elevene skal kunne identifisere hva som er saklige eller usaklige innlegg og hva som er personangrep.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.2 Kritisk tenkning og etisk bevissthet. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerkskap

Tid:

30- 60 min

Gruppestørrelse:

1-30

 

Innledning

I debatter og diskusjoner er det fort gjort at saklighetsnivået synker. Når en diskusjon får litt temperatur, blir uttalelsene gjerne litt mindre saklige, og noen ganger sklir de over i personangrep. Når en diskusjon ikke lenger handler om saken, men om å tråkke ned på hverandre, kommer man ingen vei.
Samtidig er det ikke alltid lett å skille mellom hva som gjelder saken, og hva som treffer personen. Dette gjelder «senderen», altså den som snakker, men også mottageren. Noen ganger kan man oppleve at folk ikke tåler å bli sagt imot fordi de føler seg krenket av det. Men en krenkelse innebærer jo nettopp at det var personen som ble angrepet, ikke standpunktet eller argumentene hans/hennes. Det er altså viktig å øve seg på å holde disse tingene fra hverandre.

Hoveddel

Elevene får utdelt oppgavearket og skal jobbe med oppgavene.

Gjennomføring:

Elevene blir først bedt om å vurdere ulike utsagn og notere om de kan karakteriseres som saklige eller usaklige innspill eller personangrep. Deretter skal de finne egne eksempler på usaklige utsagn eller personangrep og komme med forslag til hvordan utsagnene kunne ha blitt formulert på en annen måte for å få frem et standpunkt. Elevene får til slutt mulighet til å snakke sammen om hvordan de opplever dagsaktuelle debatter.

Se arbeidsark for hele oppgaven her: Saklig innspill, usaklighet eller personangrep

Tips til hjemmeundervisning
Elevene kan gjennomføre oppgave 1 og 3a) på egen hånd. I oppgave 2, 3b) og 3c) oppfordres de til diskusjon med andre, enten ved å bruke telefon, eller på en digital samhandlingsplattform, dersom skolen benytter seg av dette. Lærer kan avgjøre om de skal diskutere i videosamtale, gjennom chat eller andre egnede metoder.

Avslutning

I klasserommet kan øvelsen avsluttes med refleksjon i plenum rundt hva som er kriterier for en god demokratisk samtale eller debatt. Aktuelle eksempler (for eksempel opptak av debatter) kan brukes som utgangspunkt for refleksjon.

Tips til videre arbeid: Oppgaven «Argumentasjon: Fordi-setninger», som gir elevene trening i å formulere argumenter.