Saklig innspill, usaklighet eller personangrep?

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Norsk, Pedagogikk, Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å oppøve evnen til å føre gode demokratiske samtaler og kunne analysere offentlig debatt og argumentasjon.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.2 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerkskap.

Tid:

30- 60 min

Gruppestørrelse:

1-30

 

Om øvelsen

Øvelse for å analysere sakligheten i debatter og diskusjoner. Elevene får trening i å identifisere hva som er saklige eller usaklige innlegg og hva som er personangrep. 

Hoveddel 

Elevene får utdelt arbeidsarket og skal jobbe med oppgavene. 

oppgave 1 skal elevene vurdere ulike utsagn og notere i skjemaet om de kan karakteriseres som saklige innspill, usaklige innspill eller som personangrep. oppgave 2 skal de gjennomgå og diskutere sine vurderinger av utsagnene i grupper  3-4Deretter skal de i oppgave 3 finne egne eksempler  usaklige utsagn eller personangrep, og komme med forslag til hvordan disse utsagnene kunne ha blitt formulert  en annen måte for å  frem et standpunktElevene får til slutt mulighet til å snakke sammen om hvordan de opplever dagsaktuelle debatter.  

Se arbeidsark med detaljerte beskrivelser av oppgaven her: Saklig innspill, usaklighet eller personangrep 

Tips til hjemmeundervisning
Elevene kan gjennomføre oppgave 1 og 3a)  egen hånd. I oppgave 2, 3b) og 3c) oppfordres de til diskusjon med andreenten i klasserommet eller ved hjelp av digitale verktøy. Lærer kan avgjøre om de skal diskutere i videosamtalegjennom chat eller andre egnede metoder. 

Avsluttende refleksjon 

klasserommet kan øvelsen avsluttes med refleksjon i plenum rundt hva som er kriterier for en god demokratisk samtale eller debattAktuelle eksempler (for eksempel opptak av debatterkan brukes som utgangspunkt for refleksjon. Sammenlign gjerne de aktuelle eksemplene med de eksemplene som elevene fant og vurderte i oppgave 3.  

Tips til videre arbeidOppgaven «Argumentasjon: Fordi-setninger»som gir elevene trening i å formulere argumenter.