Den andre siden av historien

Fag: Historie, Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

 

Innledning

Gjennomgå målene for timen.

Hoveddel

  1. Lærer skriver et utvalgt navn på en bestemt gruppe mennesker, en bydel eller et land på tavla. Velg et ord som er relevant for faget eller klassen. F.eks. «Iran». Ha en felles idémyldring på tavla om hva elevene har hørt om, lest eller sett i media om disse stedene/ menneskene. Skriv elevenes forkunnskaper/ inntrykk på tavla. Bruk grønn tusj/ kritt. Sammen kategoriserer dere inntrykkene i positive og negative oppfatninger. Diskuter i plenum resultatet av idémyldringen. Hva karakteriserer våre inntrykk? Hvor har vi oppfatningene fra? (ca. 10-15 min)
  2. Del elevene i grupper på tre. Hver gruppe får en PC/ pad. Arbeid i arbeidsgrupper. (ca. 25-30 min)
   • Be dem besøke tre store nettaviser (f.eks. ap.no, vg.no og db.no). Elevene skal søke på ordet på tavla i avisens nettsøk, og se hvilke typer saker de finner. De bør lese overskrifter og ingresser og notere hva hovedinnholdet i saken er. Be dem kategorisere sakene i negativ og positiv omtale. Hva får de vite om det utvalgte ordet?
   • Be elevene så søke på ordet i en god oppslagstjeneste (snl, wikipedia – hvis de har en god artikkel om emnet) og be dem finne informasjon som de ikke visste om fra før eller som deres raske søk i nettavisene ikke nevner.

Be dem notere ned hva de får vite. Ta en runde hvor alle gruppene forteller hva de har funnet først i nettavisene, så i oppslagstjenesten. Fortsett å føre stikkord på tavla og kategoriser ordene i positiv og negativ omtale. En tredje kategori kan også føres opp: nøytral. Bruk blå tusj/ kritt for media og grønn for oppslagstjeneste.

Avslutning

Diskuter med elevene hvordan våre inntrykk og fordommer påvirkes av media og hvordan vi kan utvide vår kunnskap og nyansere våre oppfatninger ved hjelp av kritisk tenkning og undersøkelser. Vi kan alltids spørre oss om det er noe vi ikke vet, finne ut hvor vi kan få ny informasjon, diskutere kildens troverdighet og slik nyansere et ensidig positivt eller negativt inntrykk. Ta bilde eller annen form for back-up av tavla til neste time hvis ønskelig.

Time 2 (ca. 60 min)

Innledning

Gjennomgå målene for timen. Repeter hovedpoengene fra forrige undervisningsøkt. Finn frem back-upen av tavla slik den var da forrige økt ble avsluttet. Bli enige om hva media sier om temaet – er det mest negativ omtale eller positiv omtale, og hva sier ikke media noe om i det hele tatt? Gjennomgå så hvordan man skriver kildehenvisninger i en tekst, samt litteraturliste.

Hoveddel

Elevene kan jobbe i grupper, i par eller individuelt. Be elevene skrive en tekst der de undersøker nærmere et tema tilknyttet det utvalgte ordet som ikke er blitt tatt opp av media. Overskriften kan f.eks. være «Iran – den andre siden av historien». De må gjøre grundig research på nett eller andre informasjonskanaler. Be elevene ta i bruk minst to kilder. De kan skrive en tekst med minst tre avsnitt. Elevene skal også ha kildehenvisninger og litteraturliste. (ca. 30-40 min)

Avslutning

Øvelsen avsluttes med å undersøke hva elevene har fått ut av arbeidet med å finne den andre siden av historien. Dette kan gjøres i form av klasseromsdiskusjon, exit-lapper eller loggskriving.
Eksempel på spørsmål:

 • Hva visste jeg om «Iran» fra før?
 • Hvordan fremstilte media «Iran»?
 • Hva lærte jeg av å skrive den andre siden av historien?
 • Oppgaven er en bearbeidelse av et undervisningsopplegg hentet fra Forskellighed og fordomme – en lærebog til grundskolen om intolerance, Stine Thuge og Tine Brøndum, 2015, DIIS forlag.