En skal bort

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Øve på klassifisering av begreper. Bygge opp logisk og kritisk tenkeevne.

Tid:

15-30 min

Gruppestørrelse:

10-35

 

Intro

For å forstå verden rundt oss er vi avhengig av identifisering, klassifisering og generalisering. Øvelsen dreier seg om å trene begrepsforståelse ved å øve seg på identifisering og klassifisering.

Hoveddel

Elevene får grupper med fire og fire begreper – ett av dem skiller seg ut og skal bort. Elevene skal identifisere begrepet som ikke passer inn ved å sette en ring rundt begrepet.

Last ned listen med begrepsgrupper her.

En skal bort