En skal bort

Trinn: Barneskole, Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Fremmedspråk, Norsk, Samfunnsfag. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Øve på klassifisering av begreper. Bygge opp logisk og kritisk tenkeevne.

Relasjon til læreplanverket:

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning

Tid:

15-45 min

Gruppestørrelse:

1-35

Om økten: For å forstå verden rundt oss er vi avhengig av identifisering, klassifisering og generalisering. I denne øvelsen får elevene trene både begrepsforståelse og logisk tenkeevne gjennom å øve seg på identifisering og klassifisering.

 

Hoveddel

Elevene får grupper med fire og fire begreper – ett av dem skiller seg ut og skal bort. Elevene skal identifisere begrepet som ikke passer inn ved å sette en ring rundt begrepet.
Bruk listen med begrepsgrupper, eller lag egne som passer din klasses nivå og det faget/temaet dere jobber med. For gjennomføring med de yngste elevene i barneskolen, kan hele gruppearbeidet eller kun refleksjonsspørsmålene gjennomføres i plenum.

Til arbeidet med hver begrepsgruppe skal elevene diskutere følgende spørsmål i gruppa:

  • Hvordan valgte jeg hvilket begrep som skulle ut?
    • Hvorfor mener jeg at dette skiller seg ut fra de andre?
    • Hva har de andre begrepene til felles?
  • Finnes det flere måter å løse denne oppgaven på?
  • Etter å ha hørt hverandres begrunnelser: Vil jeg endre mening?

 

Avsluttende refleksjon

Avslutt gjerne øvelsen med en kort refleksjon i plenum:

  • Var det noen begrepsgrupper som alle i gruppa var enige om? Hva handlet enigheten om?
  • Var det noen begrepsgrupper der dere ikke ble enige? Hva handlet uenigheten om?

Er det alltid mulig å avklare hvilket begrep som skal ut? Last ned listen med begrepsgrupper her. 

Last ned filer

Begrepsliste