Et menneske – en stjerne

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

 

Intro

Del ut en tom stjerne til alle elever, eller la elevene tegne og klippe ut stjernen selv. Stjernen bør ha minst 5 tagger med plass til å skrive på flere navn på hver av taggene etter hvert.

Hoveddel

  1. Elevene skriver sitt eget navn i midten av stjernen og ett ord på hver tagg, som forteller om hvem de er som person.
  2. Deretter går elevene rundt i klasserommet, og finner andre som har skrevet det samme eller noe liknende på deres stjerner (f.eks. har noen skrevet «søster», og noen har skrevet «familie» – det går under samme kategori). Be elevene om å skrive navnet på personen som har skrevet det samme om seg selv på taggen de har til felles. Det kan noteres flere navn på hver av taggene hvis flere har skrevet det samme. Avslutt denne delen av øvelsen etter ca. 5 minutter.

Avslutning

Når elevene er tilbake på plassene oppsummeres oppgaven med en felles diskusjon rundt følgende spørsmål:

  • Hvordan var det å definere seg selv på denne måten?
  • Hva var enkelt, hva vanskelig?
  • Oppdaget du noe nytt om deg selv eller andre?
  • Hvilke ord og kategorier ble brukt hyppigst?
  • Hva kan man lære om hverandre ved en sånn øvelse?

Øvelsene har som mål at eleven skal utforsker egen identitet og selvforståelse. Samtidig utvikles bevissthet for andres identitet, og at en kan ha noe til felles med personer man ellers har lite kontakt med.

Oppgaven er en bearbeidelse av et undervisningsopplegg hentet fra Forskellighed og fordomme – en lærebog til grundskolen om intolerance, Stine Thuge og Tine Brøndum, 2015, DIIS forlag.