Etisk ekskursjon og filosofisk samtale

Trinn: Lærerutdanning. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Erfaring med å gjøre en innsatts for andre og kompetanse i og erfaring med å lede filosofisk samtale.

Gruppestørrelse:

Individuell innsats, koblet til ledelse av samtale med hele klassen.

Utviklet og gjennomført av Camilla Stabel Jørgensen ved NTNU.

Om opplegget

Opplegget er utviklet for å gi lærerstudenter konkret erfaring med å gjøre en innsatts for andre samt kompetanse i og erfaring med å lede filosofisk samtale.

Ved NTNU ansees gjennomføring av etisk ekskursjon og ledelse av filosofisk samtale med utgangspunkt i den, som en viktig del av grunnlaget for å gi studenten attest på at de har «tilegnet seg realkompetanse med relevans for valgfaget «Innsats for andre». For mer informasjon, last ned «Informasjon om etisk ekskursjon» nederst på siden.

Gjennomføring

 1. Studentene som ønsker det gjør research på ulike frivillige organisasjoner i nærmiljøet med mål om å velge ut en som de kunne tenke seg å gjøre en innsatts for. Krav til valg av organisasjon er at organisasjonens virksomhet går ut på å gjøre en innsatts for andre.
 2. Studenten utarbeider og leverer en kort begrunnelse for sitt valg av organisasjon til godkjenning av lærer. Eksempler på utprøvde organisasjoner i Trondheim er: Livsglede for eldre, Kirkens Bymisjon og deres åpne kirke (Vår Frue kirke), Frelsesarmeens leksehjelp.
 3. Studentene tar kontakt med godkjent organisasjon og avtaler minst tre økter med innsats.
 4. Studenten gjennomfører minst tre økter og sørger for å få dokumentasjon fra organisasjonen på opplæring/kursdeltagelse og (minst) 3 økter med innsats.
 5. Etter gjennomført innsatts avtales det tidspunkt med lærer der studenten skal lede en filosofisk samtale med resten av klassen. Dette kan gjøres på flere måter, men ved NTNU følger grunnstrukturen i sokratisk dialog, slik Helskog og Ribe gjengir den i lærerveiledningen til Dialogos (2009). «Hendelsen» (og dermed utgangspunktet for samtalen) skal være hentet fra opplevelser på etisk ekskursjon.De filosofiske samtalene (jf for eksempel Fastvold 2009, Hansen Helskog 2006, Børresen og Malmhester 2003) skal forholde seg til sjangeren filosofisk samtale, ved bl.a. å omfatte
  • oppvarming
  • samtale med tenke/skrivepauser
  • metasamtale

Tips til gjennomføring

 • Det anbefales at også læreren er med som deltager i samtalen (dette forutsetter evne til å delta på lik linje med studentene, og ikke som ekspert).
 • En viktig del av opplegget er å gi studentene respons og veiledning i etterkant av den filosofiske samtalen.

Videre lesning

Jørgensen, Camilla Stabel (2018) “Ethical Excursions and Philosophical Dialogues in Teacher Education. A Waste of Time or a Wise Way to Necessary Knowledge?” side 297-311 I Jari Ristiniemi, Karin Sporre & Geir Skeie (red): Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education. Waxmann Verlag. Münster