Etisk ekskursjon og filosofisk samtale

Trinn: Lærerutdanning. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

- Erfaring med å gjøre en innsats for andre - Kompetanse og erfaring knyttet til å lede filosofisk samtale.

Tid:

60-90 minutter til filosofisk samtale. I tillegg kommer studentenes tidsbruk i forkant, for å delta i minst tre økter med frivillig innsats.

Gruppestørrelse:

Individuell innsats, koblet til ledelse av samtale med hele klassen.

Utviklet og gjennomført av Camilla Stabel Jørgensen ved NTNU.

Om økten

Ved NTNU anses gjennomføring av etisk ekskursjon, og ledelse av filosofisk samtale med utgangspunkt i ekskursjonen, som en viktig del av grunnlaget for å gi studenten attest på at de har «tilegnet seg realkompetanse med relevans for valgfaget Innsats for andre». For mer informasjon, last ned «Informasjon om etisk ekskursjon» nederst på siden.

Hoveddel

 1. Studenter som ønsker å delta, gjør research på ulike frivillige organisasjoner i nærmiljøet for å velge ut en organisasjon som de kunne tenke seg å gjøre en innsats for. Kravet til valg av organisasjon er at organisasjonens virksomhet går ut på å gjøre en innsats for andre.
 2. Studenten utarbeider en kort begrunnelse for sitt valg av organisasjon og leverer den til lærer for godkjenning. Eksempler på utprøvde organisasjoner i Trondheim er: Livsglede for eldre, Kirkens Bymisjon og deres åpne kirke (Vår Frue kirke), Frelsesarmeens leksehjelp.
 3. Studentene tar kontakt med godkjent organisasjon og avtaler minst tre økter med innsats.
 4. Studenten gjennomfører minst tre økter og sørger for å få dokumentasjon fra organisasjonen på opplæring/kursdeltagelse og (minst) 3 økter med innsats.
 5. Etter gjennomført innsats avtales det et tidspunkt med lærer der studenten skal lede en filosofisk samtale med resten av klassen. Dette kan gjøres på flere måter.NTNU følger grunnstrukturen i sokratisk dialog, slik Helskog og Ribe gjengir den i lærerveiledningen til Dialogos (2009). «Hendelsen» (og dermed utgangspunktet for samtalen) skal være hentet fra opplevelser på etisk ekskursjon. De filosofiske samtalene (jf. for eksempel Fastvold 2009, Hansen Helskog 2006, Børresen og Malmhester 2003) skal forholde seg til sjangeren filosofisk samtale, ved a. å omfatte
  • oppvarming
  • samtale med tenke-/skrivepauser
  • metasamtale

 

Tips til gjennomføring

 • Det anbefales at også læreren er med som deltager i samtalen (dette forutsetter evne til å delta på lik linje med studentene, og ikke som ekspert).
 • En viktig del av opplegget er å gi studentene respons og veiledning i etterkant av den filosofiske samtalen.

Videre lesning

Jørgensen, Camilla Stabel (2018) “Ethical Excursions and Philosophical Dialogues in Teacher Education. A Waste of Time or a Wise Way to Necessary Knowledge?” side 297-311 I Jari Ristiniemi, Karin Sporre & Geir Skeie (red): Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education. Waxmann Verlag. Münster

Relatert stoff:

"Om etiske ekskursjoner", Lektor Lomsdal intervjuer Camilla Stabel Jørgensen (podcast)