Ett skritt frem

Trinn: Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Samfunnsøkonomi, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Refleksjon over hvordan ulike faktorer i våre liv kan påvirke våre muligheter.

Tid:

40 minutter

Gruppestørrelse:

30-35

Utviklet av Elin Sæther, Silje Førland Erdal, Reidun Faye og Solveig Moldrheim etter modell fra Europarådets One Step Forward (The Compass, CoE).

Om øvelsen

Denne øvelsen hjelper deg til å sette deg inn i andres livssituasjoner og reflektere over hvordan ytre faktorer i våre liv kan påvirke våre muligheter.

Forberedelse

Last ned og skriv ut rollekort og utsagn. Rollekortene må klippes ut slik at hver elev/student kan eget kort. Kortene kan kopieres slik at flere får samme kort.

Fremgangsmåte

1. Ta bort stoler og bord fra gulvet, og inviter elevene/studentene til midten. Alle må ha med seg en penn/blyant og ett ark å skrive på.

2. Forklar at alle elevene/studentene skal få utdelt en rolle som de skal sette seg inn i . Del ut rollekortene, gjerne slik at de får en rolle som er en kontrast til studentenes egentlig bakgrunn – dersom mulig.

3. Be elevene/studentene sette seg ned og lese godt gjennom rollen de har fått. Be dem fritt velge ytterligere to kjennetegn som de skal legge til sammen med de som de allerede har fått tildelt.

4. For å få i gang innlevelse og rolletolkning, spør dem: hvordan var barndommen til denne personen, hvilket type hus bodde de i? Hvordan ser det ut hjemme hos dem? Hvordan arter hverdagen seg, hva gjør personen om kvelden og på fritiden? Hva gjør familien sammen? Osv. Viktig: dette er bare for å få i gang tankene, svarene skal ikke sies høyt.

5. Be så elevene/studentene om å reise seg, gå til den ene siden av rommet og stille seg opp på en linje.

6. Fortell dem at du nå skal lese opp én situasjon eller hendelse om gangen. Hvis de tror situasjonen stemmer for personen de har fått tildelt, kan de ta ett skritt frem. For hvert skritt de tar, noterer de en strek på arket. Det hele skjer i total stillhet. Elevene/studentene kan også notere seg tanker de får underveis i øvelsen. Gi elevene/studentene tid til å tolke (i stillhet) hvert utsagn du leser opp.

7. Når du er ferdige med å lese opp alle utsagnene høyt, kan du hver elev/student oppgi hvor mange skritt de har tatt. Fordi noen tar lengre skritt enn andre, justér folks plassering slik at de som tok flest skritt står lengst frem, osv. Be elevene/studentene om å snu seg slik at alle får se hvor de andre står.

8. Spør elevene/studentene om de kan gjette noe om bakgrunnen eller kjennetegnene de andre har blitt tildelt. La noen eller alle, avhengig av tid og antall, fortelle om bakgrunnen og kjennetegnene de har blitt tildelt.

Debrief

  • Hvordan opplevde du denne øvelsen?
  • Hvorfor tror du at vi gjorde dette?
  • Opplevde du at du noen gang ble hengende etter eller kom langt foran de andre? Hvordan føltes det?
  • Gir øvelsen et realistisk bilde på hvordan våre bakgrunn og andre sider av våre liv spiller sammen og påvirker våre muligheter?
  • Hvordan bidrar øvelsen til å synliggjøre privilegier?

Ytterligere spørsmål for lærerstudenter:

  • Hvordan kan dine elevers bakgrunn og livssituasjon bidra til å påvirke deres akademiske og sosiale forutsetninger?
  • Hvordan kan du som lærer sørge for at du tar høyde for dine elevers ulike behov knyttet til bakgrunn og livssituasjon.
  • Kan en tilsvarende øvelse gjøres med elever?
  • Hva bør man i så fall tenke på?
  • Hva kan være læringsutbyttet?

Tips til lærerutdannere:

Denne øvelsen kan kombineres med Stigen, som er utviklet for å skape bevissthet om ens egne privilegier og utfordringer.

 

Last ned filer

Roller og utsagn