Favorittfordommer

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

 

Intro

I dette opplegget skal elevene lage en rollefigur og se for seg hvilke favorittfordommer denne figuren har. Dette er utgangspunktet for samtaler om hva fordommer er, hvilken sammenheng det er mellom fordommer og identitet og hvordan man kan håndtere og reflektere over fordommene.

Hoveddel

Introduksjon: Hva er fordommer? (7 min)
Spør elevene hva de forbinder med fordommer. Forsøk å lede noen sentrale stikkord ut av samtalen. Her følger noen stikkord som ofte er med i definisjoner av fordommer. Husk at elevene gjerne kan ha en god forståelse av dette selv om de bruker andre ord enn disse. Punktene kan også diskuteres, er det for eksempel slik at fordommer må være negative?

  • Generalisering – at man ser likhet mellom mange i en gruppe
  • Mangelfull og lite fleksibel oppfatning av “de andre”
  • Negativ oppfatning av andre

Rollefigur (4 min)
Be elevene lage hver sin rollefigur, med informasjon om alder, navn, bosted, yrke, utdannelse og interesser/hobbyer.

Figurens favorittfordommer (4 min)
Be elevene skrive ned rollefigurens favorittfordommer, det vil si hvilke fordommer figuren «koser» seg mest med; oppfatninger om mennesker, grupper, meninger, handlinger og/eller væremåter som figuren virkelig ikke liker.

Undervisningsøkt: om fordommer (7 min)
Snakk litt med elevene om hva tilhørighet har å si for hvem vi er og hvordan forestillinger om andre mennesker gir oss en forståelse av hvem vi er. Det er vanskeligere å vite hvem vi er enn hvem vi ikke er. Du finner bakgrunnsstoff her.

Samtale to og to (4 min)

  • Be elevene presentere sin rollefigur og figurens favorittfordommer til sidepersonen.
  • På hvilken måte gir fordommene bekreftelse til rollefigurene?

Undervisningsøkt: fordommer rammer andre mennesker (7 min)
Snakk med elevene om hvordan fordommer kan ramme andre. Finn fram til eksempler der fordommer kan bomme på virkeligheten eller såre andre.
Hør om noen av elevene har tanker om hvordan rollefigurens fordommer rammer andre.

Samtale to og to (4 min)
Be elevene om å gi rollefiguren råd om hvordan figurens fordommer bør håndteres.

Avslutning

Plenumssamtale (8 min)
Spør noen av parene om presentere:

  • Rollefiguren
  • Favorittfordommene til rollefiguren
  • Hvordan bekrefter fordommene figuren?
  • Hvilke råd har elevene om hvordan figuren bør håndtere fordommene?

Som oppsummering kan du peke på at alle mennesker har fordommer, men det er viktig at vi tenker gjennom hva vi gjør med dem.