Argumentasjon: Fordi-setninger

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Historie, Norsk, Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap

Tid:

30- 60 min

Gruppestørrelse:

1-30

 

Innledning

Å øve evnen til å argumentere og kunne skille mellom påstand og argument er viktig for å oppøve kritisk tenkning. Argumentasjon er forsøk på å overbevise og handler om å begrunne eller rettferdiggjøre et standpunkt.

Mange ord og fagbegreper kan knyttes til argumentasjon. I undervisningen må vi berøre de viktigste, som påstand, premiss, saklighet, holdbarhet og forskjellen på direkte og indirekte argumentasjon. Helt sentralt står konjunksjonen «fordi», som betyr «av den grunn at». I denne øvelsen skal elevene øve seg på å finne argumenter til støtte for en påstand. Fordi-setninger tydeliggjør argumentasjon.

Hoveddel

A) I word-dokumentet under er det flere eksempler på påbegynte fordi-setninger som elevene kan få i oppgave å fullføre. Elevene skal finne argumenter for påstandene uavhengig om de selv er enige. De kan gjerne finne flere argumenter, så mange som mulig, til hver påstand.

Last ned arbeidsark her: Argumentasjon – Fordi-setninger

 

I øvelser som styrker elevenes evne til å argumentere, kan det være en fordel at temaene er hentet fra områder som er kjent for elevene. Derfor kan læreren gjerne føye til påstander som for tiden er aktuelle i elevgruppa, eller elevene kan selv komme med eksempler på andre påstander.

B) Etter at elevene har fylt ut skjemaet individuelt kan de sammenligne to og to og deretter kan klassen drøfte noen argumenter i plenum. Elevene kan også skrive ned og dele fordi-setningene sine med andre på en digital plattform.

C) Ønsker man å utvide øvelsen, kan elevene få i oppgave å velge seg ut én av påstandene og skrive en kort argumenterende tekst. Da kan de få enda mer trening i å bygge ut argumentene sine, kanskje også ved å finne kilder.

Avslutning

Reflekter sammen med elevene om hva som er gode eller holdbare argumenter, og hva som kjennetegner dårlige argumenter. Hva er kriteriene for hva som er et godt argument? Hva vil det si at et argument er relevant, saklig eller logisk?

Se for eksempel et kort innlegg om saklig argumentasjon og kritisk tenkning  i Aftenposten her:

Se også tekst: arbeid med kritisk tenkning.

Relatert øvelse: Argument, usaklighet eller personangrep