Fakta, mening, fordom

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Historie, Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Denne øvelsen oppøver evnen til å skille mellom ulike utsagn og reflektere over hva det vil si å referere til fakta, si sin mening eller å uttrykke fordommer.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del punkt 1,6: Kritisk tenkning og etisk bevissthet, punkt 2.5.2: Demokrati og medborgerskap

Tid:

30- 45 min

Gruppestørrelse:

10-30

 

Innledning

Skriv de tre begrepene fakta, mening og fordom på tavla. Spør elevene om hva de tenker disse begrepene betyr. Snakk sammen om hva som ligger i disse begrepene og hva som er forskjellen på dem.

Hoveddel

Elevene får hvert sitt arbeidsark der de skal vurdere 11 utsagn og krysse av for hva slags type utsagn de tenker det er: er det fakta, mening eller fordom? Be deretter elevene jobbe i par for å sammenligne svar og argumentere for kategoriseringen sin med utgangspunkt i definisjonene klassene ble enige om på forhånd.

Avslutning

Oppsummer i plenum ved å gå gjennom de ulike utsagnene og reflektere over elevenes synspunkter sammen. Reiser øvelsen noen spørsmål? Er det noen uklarheter eller uenigheter som kan være interessante å utforske?

Last ned arbeidsark her:

Fakta, mening, fordom docx