Hva er årsaker til radikalisering?

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Historie, Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Film, multimedia, Undervisningsøkter.

Som forberedelse til timen kan læreren lese kapitlet ‘‘Radikalisering, ekstremisme og vold’’.

Intro

Forklar elevene hva som menes med radikalisering og hva det vil si å være radikal. Få frem at det er et komplekst fenomen, og meningen av begrepet er ofte et omdiskutert tema. Vis PPT-presentasjonen (Lysbilde 1 og 2) som kan lastes ned.

Hoveddel

 1. Be elevene notere ned hva de tror kan føre til at en person blir radikalisert.
 2. Vis dokumentaren ‘‘Min sønn, fremmedkrigeren’’ eller ‘‘Jihad: A Story of the Others’’. Begge dokumentarer er tilgjengelig på NRK nettsider.
 3. Be elevene notere ned årsaker til at de vi møter i dokumentarene ble radikaliserte.
 4. Vis oversikten over mulige årsaker til radikaliseringen fra PPT-presentasjonen (lysbilde 3), og diskuter følgende spørsmål med elevene:
  • Hvilke årsaker sammenfaller med det som ble vist i dokumentaren?
  • Sammenfaller disse årsakene med det du selv noterte ned før du så dokumentaren?

Avslutning

Til oppsummering er det viktig å ta opp følgende punkter:

 • Forståelsen av radikalisering og årsakene fremmet i dokumentarene kan være viktige for radikaliseringen av noen, men ikke for alle.
 • Årsaker som kan være avgjørende for en bestemt person trenger ikke å ha like stor betydning for en annen. Årsakene er sammensatte. Skjer på ulike måter og forløpet kan variere.
 • Det er ikke mulig å forutse hvem som vil radikaliseres ut i fra deres bakgrunn. «Får man de rette kontaktene, kan hvem som helst bli radikalisert, selv om noen er mer utsatte enn andre.»
 • Dokumentarene viser kun islamistisk radikalisering men radikalisering forekommer også i andre sammenhenger som f.eks. høyre- eller venstreradikalisme.

Som avsluttende spørsmål kan elevene diskutere i par: Hva kunne vært gjort for å hindre at personene ble radikaliserte? Svarene deles i plenum og lærer kan supplere med punktene fra PPT-presentasjonen (lysbilde 4).