Hvordan påvirke politikk og samfunn?

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å reflektere over hvilke muligheter alle har for å kunne påvirke politikk og samfunn.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.2 Demokrati og medvirkning, 2.5.2 Demokrati og medborgerskap

Tid:

30- 45 min

Gruppestørrelse:

10-35

Som forberedelse til timen kan læreren lese kapitlet «Hvordan forebygge radikalisering i skolen?»

  • Terror skjer ofte etter en prosess der enkeltindivider eller grupper ikke opplever at de har fått gehør for sine synspunkter gjennom andre kanaler
  • For at unge mennesker ikke skal bli tiltrukket av voldelige ideologier er det viktig at de har kjennskap til lovlige demokratiske kanaler for å skape endringer i samfunnet.
  • Oppgaven kan gjøres i etterkant av å ha jobbet med årsaker til radikalisering og dermed knyttes til spørsmålet «hva kan hindre at noen blir radikalisert?» (se både innledende tekst og undervisningsopplegg om temaet)

Intro

Hva kan man gjøre dersom man er misfornøyd med noe? Noen personer tyr til vold for å kjempe sin sak, men dette kan gjøre vondt verre. I et demokrati finnes det mange lovlige, ikke-voldelige metoder for å skape endringer.

Hoveddel

Presenter kampen for kvinners stemmerett som et eksempel på at ikke-voldelig aktivisme kan nå frem. Gjennomgå tabellen som viser hvordan de gikk frem for å få til forandring. Etterpå skal elevene jobbe i grupper med sin egen sak.

Last ned oppgavearket her.

Etterpå skal elevene jobbe med grupper med følgende oppgave:

Finn en sak dere ikke er fornøyd med. Det kan være alt fra miljøpolitikk til regler på skolen. Lag en konkret plan med tiltak for hvordan dere kan skape endring.

Last ned oppgaverket her.

Avslutning

Gruppene presenterer sin sak og fremgangsmåte for å skape endring og gir tilbakemelding til hverandre.

  • Hva kunne gruppene ha gjort annerledes?
  • Hvilke andre kanaler kunne de ha tatt i bruk?