Hvordan påvirke politikk og samfunn?

Trinn: Barneskole, Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Norsk, Samfunnsfag. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å utforske hvilke muligheter vi har for å kunne påvirke politikk og samfunn gjennom demokratiske påvirkningsprosesser.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning, 2.5.2 Demokrati og medborgerskap

Tid:

45-60 minutter

Gruppestørrelse:

10-35

Om økten

Terror skjer ofte etter en prosess der enkeltindivider eller grupper ikke opplever at de har fått gehør for sine synspunkter gjennom andre kanaler. For at unge mennesker ikke skal bli tiltrukket av voldelige ideologier, er det viktig at de har kjennskap til lovlige demokratiske kanaler for å skape endringer i samfunnet. I denne økten får elevene utforske hvordan de selv kan bidra til å skape endring i saker de brenner for.

For elever på ungdomsskole og i videregående opplæring kan øvelsen gjerne gjøres i etterkant av å ha jobbet med årsaker til radikalisering, og dermed knyttes til spørsmålet «hva kan hindre at noen blir radikalisert?» (se relatert stoff for fagartikler om temaet.)

 

Hoveddel

  1. Gjennomgå følgende eksempel i plenum: Kampen for kvinners stemmerett.
    Presenter arbeidsark 1 som et eksempel på hvordan ikke-voldelig aktivisme kan nå frem.
  2. Nå skal elevene jobbe i selvstendig eller i par/grupper med følgende oppgave: Finn en sak dere ikke er fornøyd med. Det kan være alt fra miljøpolitikk til regler på skolen. Følg opplegget fra eksempelsaken og lag en plan for hvordan dere kan skape endring.

For elever på barneskolens mellomtrinn, jobb med forenklet skjema i arbeidsark 2. For elever på ungdomsskole og videregående opplæring, velg arbeidsark 3.

 

Avslutning

Gruppene presenterer sin sak og gir hverandre tilbakemelding på arbeidet.

    • Hva kunne gruppene ha gjort annerledes? Hvilke andre kanaler  og tiltak kunne de ha tatt i bruk?
    • Hvilke muligheter har de ulike gruppene til å sette sine tiltak ut i livet? Kan klassen lage en plan for å følge opp noen av tiltakene?