Identitetskart

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Refleksjon over egen og andres identitet, og hvordan en persons identitet er sammensatt.

Tid:

30-60 min

Gruppestørrelse:

10-35

Intro

Del ut et ark til hver elev, og be dem om å skrive navnet sitt i midt på arket. Elevene skal nå svare på spørsmålet: «Hva gjør meg til den jeg er?» Be elevene notere ned alle stikkord de kommer på som de mener forteller noe om hvem de er. Deretter, still spørsmålet: «Hvilke stikkord ser du på som viktigst for hvem du er?» Be elevene sette en strek under disse. Og videre: «Se på ordene på ditt «identitetskart» og lag en sirkel rundt de som innebærer at du tilhører en gruppe.»

 

Hoveddel

Denne øvelsen består av flere elementer som kan gjøres etter hverandre, eller i flere «etapper».

 

Del 1: Tre lapper deles ut med følgende tekster:

På en reise i utlandet blir mobilen, pengene og alle dokumentene dine stjålet, og du har vanskeligheter med å gjøre deg forstått.
—–
Du blir hardt skadet i en trafikkulykke og sitter i rullestol.
——
Du finner ut at foreldrene dine ikke er dine biologiske foreldre.

Nå skal elevene se på tekstene de har fått utdelt, og jobbe med følgende spørsmål:

 • Hvilke elementer av ditt «identitetskart» ville ha blitt påvirket av disse hendelsene?
 • Hvilke aspekter av din identitet kan påvirkes av ytre hendelser? Er det noen aspekter som du anser som uforanderlig uansett situasjon?
 • Snakk med en eller to rundt deg om hva denne øvelsen sier om hvem du er. Setter øvelsen i gang noen refleksjoner om hvordan du ser på deg selv?

 

Del 2: Identitet og fordommer

 1. Tenk deg at du møter en person som har fordommer mot en av de gruppene du har satt ring rundt. Hva slags fordommer kunne ha rammet deg?
 2. Hva skulle du ønske at en person med fordommer mot en av dine grupper visste om deg som person?
 3. Snakk sammen i grupper, og så i plenum, om hvilke fordommer elevene kan møte i sin hverdag.
 4. Reflekter sammen rundt hvordan fordommer kan begrense både vår egen og andres frihet.
 5. Kan  andres oppfatninger om grupper vi er en del av påvirke oss på noen måte? I så fall, hvordan?

 

Avslutning

Forslag til refleksjonsspørsmål til samtale i plenum etter øvelsen:

 • Var det forskjeller i vurderingen av hvordan de tre hendelsene ville påvirke den enkeltes identitet? Hvordan kan disse forskjellene tolkes?
 • I hvilken grad er vår oppfatning av oss selv avhengig av ytre faktorer og bekreftelse fra andre mennesker?
 • Se igjen på de tingene du har skrevet om deg selv på identitetskortet ditt: Hvilke av
  disse tror du at du ville kunne velge bort? Hvilke oppfatter du som «medfødt»? Er det aspekter ved din identitet som du velger selv?
 • Er identiteten din relativt konstant, eller i stadig forandring?