«Infodemi»? – Rykter, falske nyheter og konspirasjonsteorier om koronaepidemien (Del 2)

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Media og digitale ferdigheter, Norsk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

- Bevissthet om utfordringer koblet til informasjon i krisetider - Kjennskap til forskjellige typer feilinformasjon og dynamikkene de inngår i - Evne til å analysere kilder relatert til koronaepidemien og identifisere feilinformasjon

Relasjon til læreplanverket:

Demokrati og medborgerskap, kritisk tenkning, digital kompetanse

Tid:

Opplegget består av forskjellige deler som kan gjennomføres samlet eller fordelt på flere økter. Del 2: 60 min

Gruppestørrelse:

15-30

Introduksjon til læreren

Ettersom COVID-19, koronaepidemien, sprer seg verden over er mange mennesker opptatt av hvordan situasjonen utvikler seg. I likhet med mange andre land har Norge vedtatt drastiske tiltak for å minske smittefaren. Disse endrer hverdagen til hele befolkningen dramatisk. I krisesituasjoner som denne oppstår et stort behov for informasjon og en jakt på årsaksforklaringer og prognoser. Internett og sosiale medier bidrar til at en enorm mengde av informasjon sirkulerer.

Noen typer informasjon bidrar til mistillit, frykt og panikk. Det finnes et helt spekter av informasjon som kan utløse irrasjonelle og direkte skadelige handlinger, på individuelt eller kollektiv nivå. Verdens helseorganisasjon (WHO) har helt siden utbruddet av epidemien advart mot at feilinformasjonen som sirkulerer, kan utløse en “infodemi”, som også kan ha store ødeleggende konsekvenser.

Dette undervisningsopplegget gir eleven/studenten mulighet til å utforske forskjellige typer feilinformasjon relatert til koronaepidemien, og reflektere rundt årsaker og virkninger av feilinformasjon. Eleven/studenten blir kjent med måter spredning av feilinformasjon kan avsløres og motarbeides på.

Undervisningsopplegget består av tre deler.

 • Del 1 er en introduksjon til tematikken (ca 20 min)
 • I del 2 presenteres fenomener som bidrar til at feilinformasjon sprer seg og får problematiske konsekvenser. Denne delen inneholder også noen refleksjonsspørsmål rundt årsaker og dynamikker i spredning av feilinformasjon. (ca 60 min)
 • Del 3 handler om måter å gjennomskue og motarbeide feilinformasjon. (2x 45 min)

Det anbefales å gjennomføre del 1 av opplegget først, eller i hvert fall å vise introduksjonsfilmen.

 

Del 2: Feilinformasjon og myteknusing

Læreren laster ned arbeidsark_feilinformasjon og koronaepidemi og gjør det tilgjengelig for elevene.

 

1. Arbeidsark

Elevene/studentene får utdelt/tilsendt arbeidsarket feilinformasjon og koronaepidemi og får i oppgave å lese gjennom de forskjellige typene feilinformasjon og besvare spørsmålene om de enkelte fenomenene. Oppgaven kan nivådeles ved å gi elevene ett eller to avsnitt framfor hele arbeidsarket. Eventuelt kan de ulike fenomene fordeles blant elevene.

 

2. Refleksjonsspørsmål

Elevene/studentene diskuterer/reflekterer over følgende spørsmål:

 • Feilinformasjon i forbindelse med koronaepidemien er ikke alltid et produkt av onde hensikter. Forklar hvorfor feilinformasjon som lanseres med «gode hensikter», allikevel kan være farlig.
 • Hvilken av formene for feilinformasjon i denne listen tror du er farligst? Finn argumenter.

 

3. Oppgave: myteknusing

Mange forskjellige aktører prøver å motarbeide feilinformasjon og vrangforestillinger om Korona ved å rette opp feilforestillinger.

WHO har laget en egen «myteknuser»:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

Her er VG sin variant av myteknuseren:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wPmPGP/16-myter-og-fakta-om-coronaviruset

Spørsmål:

  • Se på forestillingene om koronaepidemien som blir avslørt som feil av «myteknuserne». Hvilke av disse forestillingene har du hørt før? Hvilke trodde du på, hvilke ikke?
  • Hva er grunnen til at du tror, eller ikke tror, på informasjon om korona?

 

4. Avslutning

Elevene/studentene blir bedt om å besvare følgende spørsmål:

 • Hva er det viktigste jeg har lært om feilinformasjon under koronaepidemien?
 • Hva lurer jeg forsatt på / hva har jeg lyst å finne ut?

 

Fortsett med del 3 av opplegget