«Infodemi»? Rykter, falske nyheter og konspirasjonsteorier om koronapandemien – Del 3

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Media og digitale ferdigheter, Norsk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

- Bevissthet og kunnskap om utfordringer koblet til informasjon i krisetider. - Kjennskap til forskjellige typer feilinformasjon og sammenhengene de inngår i. - Evne til å analysere kilder knyttet til koronainfeksjonen og til å identifisere feilinformasjon.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning, 2.3 Grunnleggende ferdigheter, Tverrfaglige temaer: 2.5.1 Folkehelse og livsmestring, 2.5.2 Demokrati og medborgerskap

Tid:

2 x 45 minutter

Gruppestørrelse:

15-30

Innledning til læreren

Viruset COVID-19, den såkalte koronapandemien, har spredd seg verden over. Mange er opptatt av hvordan situasjonen utvikler seg videre. I likhet med mange andre land har Norge i flere faser vedtatt drastiske tiltak for å minske smittefaren. Tiltakene endrer hverdagen til store deler av befolkningen, og for mange er endringene dramatiske.

I krisesituasjoner oppstår det et stort behov for informasjon og jakt på årsaksforklaringer og prognoser. Internett og sosiale medier bidrar til at en enorm mengde informasjon sirkulerer.

Noen typer informasjon bidrar til mistillit, frykt og panikk. Det finnes et helt spekter av informasjon som kan utløse irrasjonelle og direkte skadelige handlinger, på individuelt eller kollektivt nivå. Siden utbruddet av pandemien tidlig i 2020 har Verdens helseorganisasjon (WHO) advart mot feilinformasjonen som sirkulerer. Ifølge WHO kan feilinformasjon som sprer seg raskt, utløse en “infodemi” som også kan ha store ødeleggende konsekvenser.

Dette undervisningsopplegget gir elevene/studentene mulighet til å utforske forskjellige typer feilinformasjon knyttet til koronaepidemien, og til å reflektere rundt årsaker og virkninger av feilinformasjon. De blir kjent med måter å avsløre og motarbeide spredning av feilinformasjon på.

Undervisningsopplegget består av tre deler, som kan gjennomføres samlet eller fordeles på flere økter.

Del 1 er en introduksjon til temaet (ca. 20 min).

Del 2 handler om fenomener som bidrar til at feilinformasjon sprer seg og får problematiske konsekvenser, og om årsaker til og dynamikker i spredningen av feilinformasjon (ca. 60 min).

Denne delen, Del 3, handler om måter å gjennomskue og motarbeide feilinformasjon på (2 x 45 min).

Siste punkt i denne delen; 3. Tekstanalyse, kan eventuelt gis som egenaktivitet eller hjemmeoppgave.

 

Forberedelse:

Det anbefales å gjennomføre del 1 og del 2 først, eller – som et minimum – å vise introduksjonsfilmen.

 

Hoveddel

1. Arbeidsarket «Avdekke feilinformasjon med SIFT-metoden»

Gjør arbeidsarket Avdekke feilinformasjon med SIFT-metoden tilgjengelig for elevene/studentene.

Elevene/studentene går gjennom de enkelte skrittene i arbeidsarket.

Bruk gjerne denne videoen fra faktisk.no som eksempel for å beskrive fremgangsmåten: https://youtu.be/yqxw8IA7-Rg

 

For bruk i engelsk-undervisning: metoden forklares her, i artikkelen «Sifting Through the Coronavirus Pandemic».

 

2. Bruk av SIFT-metoden

Gi elevene/studentene tilgang til skjermdump fra now8news.

I flere land har tiltakene i forbindelse med koronapandemien utløst hamstring av matvarer. I noen tilfeller har det oppstått slåsskamp om toalettpapir i butikkene. Så spredde en nyhet seg i sosiale medier om at det var blitt funnet koronavirus i toalettpapir.

Her er en skjermdump fra en av sidene som spredde denne nyheten:

Gjør en SIFT-analyse for å sjekke sannhetsgehalten i denne nyheten.

 

Spørsmål til refleksjon:

Hvor troverdig er now8news? Hvordan prøver den å fremstå som troverdig?

«Memen» med «breaking news» om korona i toalettpapir har også blitt brukt som satire. Hvorfor tror du at noen stoler på denne nyheten, mens andre umiddelbart synes den er latterlig?

 

3. Tekstanalyse

Dette punktet kan eventuelt gis som egenaktivitet/hjemmeoppgave.

Forberedelse: Gi elevene/studentene tilgang til denne artikkelen:

Artikkelen «Strakstiltak for å sikre asylsøkere – mens vi skal la eldre dø?», fra organisasjonen Human Rights Service (HRS), kritiserer den norske regjeringen for å nedprioritere norske eldre til fordel for asylsøkere.

Analyser innlegget og argumentasjonen i artikkelen:

Hvordan presenteres informasjonen i HRS’ innlegg? Hvordan vil du beskrive språket og tonen i artikkelen?

Hvilke påstander settes frem i artikkelen, og hvordan blir påstandene belagt?

Prøv å finne andre kilder som sier noe om det som omtales i artikkelen (prioritering av pasientgrupper i koronabehandlingen og boligsituasjonen for asylsøkere under koronakrisen).

Vurderer du artikkelen som troverdig, og bidrar den med relevant opplysning i koronakrisen?

Hva tror du forfatterne vil oppnå med artikkelen?

Tenk på de fenomenene som har blitt presentert i del 2 av dette opplegget (rykte, feilinformasjon, falske nyheter, konspirasjonsteorier etc.). Hvilken kategori ville du plassert dette innlegget i?

 

Avsluttende refleksjon

Be elevene/studentene om å besvare følgende spørsmål:

Hva er det viktigste jeg har lært om feilinformasjon under koronaepidemien?

Hva lurer jeg fortsatt på / hva har jeg lyst å finne ut?

 

Relevante lenker

«Strakstiltak for å sikre asylsøkere – mens vi skal la eldre dø?» fra Human Rights Service 

«Sifting through the Corona Pandemic»