Koronapandemi: Ytringsfrihet og sensur

Trinn: Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Norsk, Demokrati og medborgerskap, Samfunnskunnskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å styrke kunnskapen om ytringsfrihet som en demokratisk rettighet, og å diskutere grenser for ytringsfrihet i krisetider i Norge og andre land. Å gi kjennskap til mulige følger for demokratisk deltakelse når nasjonale unntakslover blir iverksatt, med Tyrkia, Ungarn og Russland som eksempler.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.1 Menneskeverdet, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning, 2.5.2 Demokrati og medborgerskap

Tid:

120-150 min.

Gruppestørrelse:

15-30

Innledning

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i ytringsfrihet som en grunnleggende menneskerett i demokratiet. Rett til informasjon er en del av ytringsfriheten. Den norske minoritetsbefolkningens manglende tilgang til informasjon om koronapandemien – inntil slutten av mars 2020 – blir brukt som eksempel i den innledende presentasjonen.

Sensuren av varslere i den tidlige fasen av koronapandemien i Kina blir brukt som eksempel på manglende ytringsfrihet i et samfunn.

Opplegget kan passe som oppfølging av opplegget «Koronapandemi: Lover, regler og demokrati». Det kan også gjerne brukes før eller etter opplegget «Infodemi? Rykter, falske nyheter og konspirasjonsteorier om koronaepidemien».

Opplegget kan gjennomføres som en nettbasert klasseromsaktivitet. Deler av det kan også gjennomføres i grupper.

For flere opplegg knyttet til menneskerettigheter, ytringsfrihet og sensur av media, se for eksempel Raftostiftelsens hjemmesider for digital undervisning.

Referanser til læreplaner for fag:

– Styrke forståelsen av samfunnet gjennom utforskning av en aktuell, nasjonal problemstilling (Samfunnskunnskap Vg1/Vg2)
– Bidra til utforskning av dagsaktuelle temaer eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for sine egne og andres meninger og verdier (Samfunnskunnskap Vg1/Vg2)
– Bidra til refleksjon om hva det innebærer og være medborger, og sammenligne hvordan politiske systemer er organisert i forskjellige land og områder (Samfunnskunnskap Vg1/Vg2)
– Trening i å redegjøre for menneskerettighetenes grunnlaget og utforske og gi eksempler på brudd på menneskerettighetene nasjonalt eller globalt (Samfunnskunnskap Vg1/Vg2)
– Trening i å lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (Norsk Vg1/Vg2)

Innhold i PowerPoint-presentasjonen

 • Lysbilde 2-4: Ytringsfrihet, Rett til informasjon og grenser for ytringsfrihet
 • Lysbilde 5-6: Varslere og sensur i koronapandemiens startfase i Kina
 • Lysbilde 7-8: «Nasjonal unntakstilstand», unntakstilstand og sensur i Tyrkia
 • Lysbilde 9: Ytringsfrihet, «falske nyheter» og sensur i Ungarn og Russland
 • Lysbilde 10: «Falske nyheter» i Norge: NRK-programmet Folkeopplysningen

Forberedelse

 • Gå gjennom Powerpoint-presentasjonen Koronapandemi: Ytringsfrihet og sensur. Forbered en 10-15 minutters introduksjon basert på lysbildene og notatene under dem. Vurder om notatene også kan passe som bakgrunn for elevene/studentene når de skal arbeide med oppgaver. Gjør eventuelt presentasjonen tilgjengelig for distribusjon.
 • Gjør aktuelle lenker til ressurser tilgjengelige for distribusjon (fra listen nederst eller selvvalgte lenker).

Gjennomføring

Innledning (20-30 min)

Gi en ca. 20 minutters innføring med Powerpoint-presentasjonen. Bruk notatene i presentasjonen og/eller annet støttemateriell som manus. Det kan være bra å beregne noe tid til oppklaringsspørsmål underveis.

Refleksjon og diskusjon i grupper (30-60 min)

La elevene/studentene dele seg i mindre grupper og distribuer refleksjons- og diskusjonsspørsmål til hver gruppe. Gi 30-60 minutter til refleksjon og diskusjon.

Hvis elevene/studentene arbeider individuelt:

 • Enten: Spørsmålene deles ut i to omganger, med to kortere økter med refleksjon. Elevene/studentene bør notere ned sine svar til hver oppsummering.
 • Eller: Spørsmålene gis i lekse til neste økt, elevene/studentene noterer ned sine svar, og siste økt blir en lengre oppsummering og diskusjon i plenum.

  Oppsummering (15-30 min)

  Samle elevene/studentene i plenum og spør hvilke spørsmål som skapte mest debatt i gruppediskusjonen.

Refleksjons- og diskusjonsspørsmål

 1. I Norge er ytringsfrihet forankret i grunnloven. Ytringsfrihet omfatter både pressefrihet og informasjonsfrihet. Hva er hovedinnholdet i disse tre frihetene, og hvorfor anser vi dem alle tre som så viktige for demokratiet?
 2. Mener du at myndighetene i Norge har plikt til å sørge for at minoritetsbefolkningen har tilgang til samme informasjon som andre, på sitt morsmål, om hvordan man skal beskytte seg selv og andre mot koronaviruset? Eller går det greit å lese på andre lands nettsider?
 3. Hva ville du selv gjort, hvis du bodde i et annet land under korona-pandemien og ikke snakket språket i landet flytende?
 4. Tenk deg at du lever i et land uten Du vil formidle et livsviktig budskap som haster, men du tror at myndighetene vil se på innholdet som kritikk. Du frykter overvåkning og straff. Hva slags metoder ville du brukt for å spre budskapet ditt?
 5. Hvorfor ble særlig akademikere (folk med høyere utdanning), journalister, redaktører og forfattere arrestert eller sagt opp etter kuppforsøket i Tyrkia i 2016? (Ville tyrkiske myndigheter ha behov for sensur, hvis alle aviser og nettsteder skrev bare det som myndighetene ville at de skulle skrive?)
 6. Sensur – det å stanse en ytring før den er fremsatt – er som hovedregel ikke tillatt i Norge. Flere nettsteder har likevel stengt kommentarfeltene sine. Grunnlaget for å gjøre dette, er at hatefulle ytringer er forbudt ved lov i Norge. Mener du at falske nyheter om koronaviruset burde være forbudt i Norge? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvem burde eventuelt bestemme hva som er, eller ikke er, falske nyheter?

Last ned filer:

PowerPoint-presentasjonen Koronapandemi Ytringsfrihet og sensur – Innledning 

Lenker til leksikon-tekster og info om menneskerettigheter

Om ytringsfrihet (store norske leksikon)

Om sensur (Store norske leksikon)

Om unntakstilstand (Store norske leksikon)

Hva er menneskerettigheter? (Utenriksdepartementets hjemmesider)

Lenker til avisartikler/medieinnhold brukt i PowerPoint-presentasjonen

«Lite informasjon om korona-viruset på andre språk» (klartale.no 5. mars 2020)

«Sliter med å forstå viktig koronainformasjon» (nrk.no 26. mars 2020)

«Emoji mot Kinas korona-sensur» (nrk.no 13. mars 2020)

Kina hedrer ofrene for korona (nrk.no 4. april 2020)

Får likevel se verden igjen (dagbladet.no 5. november 2019)

Ungarn vil fengsle dem som sprer falske koronanyheter (itromso.no 21. mars 2020)

Russisk politi skal bestemme hva som er falske nyheter (journalisten.no 6. mars 2019)

Sensur og filtrering av falske nyheter er ikke Facebooks … (aftenposten.no 18. jan. 2017)

Jusprofessor advarer etter NRK-eksperiment (vg.no 17. september 2019)

Politiet ønsker tips om hatefulle ytringer på Internett (udatert)