Lurt å si? Språk som påvirker andre.

Trinn: Barneskole. Fag: KRLE, Norsk, Samfunnsfag. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Refleksjon rundt hvordan det vi sier påvirker andre, både positivt og negativt.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.1 Menneskeverd, 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet. Tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap.

Tid:

45-60 minutter

Gruppestørrelse:

10-35

Om økten

I denne øvelsen skal elevene diskutere hva som kan være lurt å si i ulike situasjoner der ordene de velger betyr noe for andres ve og vel. Les gjerne Sokrates’ tre siler på forhånd, se relatert stoff.

Innledning

Innled med en plenumssamtale om språkets påvirkningskraft: 

  • Hvordan kan det vi sier påvirke andre? 
  • Hva kan andre si som gjør at du føler deg bra? 
  • Hva kan andre si som gjør deg sint eller trist? 
  • Har du sagt noe som har gjort andre glad? Hvordan følte du deg da? 
  • Har du sagt noe som har gjort andre lei seg eller sinte? Hvordan følte du deg da? Kunne du ha sagt det på en annen måte? 

Hoveddel

  1. Elevene skal så jobbe med situasjonene på arbeidsarket i par eller små grupper. Be dem foreslå ulike måter å formulere seg på i de forskjellige situasjonene og diskutere hvordan de vil kunne påvirke mottakerenFor de yngste elevene kan situasjonene leses opp av lærer, og elevene kan diskutere og komme med forslag i plenum.
  2. Gjennomgå noen av gruppenes svar i plenum. La dem forklare hvordan de tenker ordene de ville brukt eller valgt bort kan påvirke mottakeren. La dem gjerne spille ut noen av situasjonene som rollespill, for å prøve ut hvordan ordene kan påvirke 

Avsluttende refleksjon:  

  • Var det noen av situasjonene det var vanskelig å vite hva som er lurt å si?
  • Hvordan kan man vite hvordan det man vil si kan påvirke andre?
  • Er det noen ganger det er nødvendig å si noe selv om man vet det kan gjøre andre sint eller lei seg? Hva bør man tenke på da? 

Last ned filer

Arbeidsark