Rasisme i fotballen

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Kroppsøvning, Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Film, multimedia, Undervisningsøkter.

 

Intro

Banankasting på svarte spillere i fotballverden har skjedd mange ganger, og har vanligvis en rasistisk motivert bakgrunn. Tidligere har liknende episoder utløst voldsomme reaksjoner fra andre spillere. Under fotballkampen mellom Barcelona og Villareal i 2014 reagerte den brasilianske fotballspilleren Dani Alves, som er svart, helt annerledes. Han plukket opp bananen og spiste den før han fortsatte kampen med et hjørnespark.

Hoveddel

Del I:

  1. Vis klippet fra fotballkampen mellom Barcelona og Villareal som finnes på youtube:
    https://www.youtube.com/watch?v=eJYhp4bqJQA
  2. Be elevene deretter å se på forklaringen av rasisme under. La elevene diskutere i grupper hvorfor spillere som blir utsatt for banankasting oppfatter det som rasisme? Be elevene etter hvert dele sin begrunnelse med klassen.

Hva er rasisme?
Rasisme er forestillingen om at mennesker kan deles inn i forskjellige grupper utfra deres biologiske kjennetegn, og at inndeling sier noe om menneskenes indre egenskaper. Rasistene betrakter visse grupper av mennesker som mindre verdt enn andre grupper, og mener at forskjellene rettferdiggjør en undertrykkelse av «laverestående» raser.
FN beskriver rasisme som «enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse».

Del II

  1. Vis nå klippet fra fotballkampen mellom AC Milan og Pro Patria, hvor den svarte fotballspilleren Kevin-Prince Boateng nekter å fortsette kampen etter rasistiske ytringer fra tribunene. Kampen ble avbrutt.
    https://www.youtube.com/watch?v=oP-DwAVB8-U
  2. Elvene kan nå diskutere måten Dani Alves og Kevin-Prince Boateng reagerer på. Hva er positivt, hva er negativt? Elevene må begrunne svarene sine.
  3. Til slutt kan læreren vise noen bilder som illustrerer at Dani Alves startet en bananbølge på sosiale medier, hvor både idrettsutøvere, kjendiser, politikere og vanlig folk viste sin solidaritet under hashtagger som #NoToRacism og #WeAreAllMonkeys. Du kan velge fra tusenvis av bilder fra nettet.
  4. La elevene drøfte hvorvidt Dani Alves reaksjon og bananbølgen på sosiale medier kan bidra til å bekjempe rasisme. Hva er mulighetene og begrensningene?

Avslutning

Som en avsluttende øvelse kan ulike oppfatninger om hva rasisme er diskuteres i klassen, og sammen kan læreren og elevene vurdere innholdet i begrepet. Elevenes oppfatninger av rasisme og den klassiske forståelsen er ofte veldig forskjellig, så det bør være duket for interessante diskusjoner.

Oppgaven er inspirert av et undervisningsopplegg hentet fra Forskellighed og fordomme – en lærebog til grundskolen om intolerance, Stine Thuge og Tine Brøndum, 2015, DIIS forlag.