Skjellsord og meg

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

 

Intro

Gjør først øvelsen “Et menneske – en stjerne”. Så får hver elev fem post-it lapper og beskjed om å skrive ned fem forskjellige skjellsord.

Hoveddel

Skriv ned et skjellsord per post-it lapp – 5 totalt.
Bytt lapper med den ved siden av deg slik at ingen har en lapper de skrev selv.
Legg lappene med skjellsord over ordene du har brukt for å beskrive deg selv.

Studér arket nå.
Hvordan føles det å se navnet ditt omringet av skjellsord?
Hva synes du om at andre kan definere deg som person med sine skjellsord, slik at hvem du egentlig er ikke synes?

Avslutning

Ha en reflekterende samtale med elevene om hvordan det påvirker dem at navnet deres omringes av skjellsord. Snakk også om hvordan det kan oppleves at andre kan definere deg som person med sine skjellsord, slik at hvem du egentlig er kommer i bakgrunnen (bak post-it-lappene).

Klassen samsnakker om hvordan de ønsker at språkbruken skal være i klassen, og blir enige om felles regler.