Skjellsord og meg

Trinn: Barneskole, Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å skape bevissthet i klassen om språkbruk, som grunnlag for elevenes utarbeiding av felles regler.

Tid:

30-60 minutter

Gruppestørrelse:

15-30

 

Innledning 

Gjør gjerne øvelsen “Et menneske – en stjerne” før du gjør denne.  

Deretter får hver elev fem postitlapper og beskjed om å skrive ned fem forskjellige skjellsord. 

Hoveddel 

Skriv ned ett skjellsord per post-itlapp – fem totalt.
Bytt lapper med den ved siden av deg, slik at ingen har en lapp de selv skrev.
Legg lappene med skjellsord oppå de ordene du har brukt for å beskrive deg selv i den innledende øvelsen . 

Studér arket nå.
Hvordan føles det å se navnet ditt omringet av skjellsord?
Hva synes du om at andre kan definere deg som person med sine skjellsord, slik at den du egentlig er, ikke synes? 

Avslutning 

Ha en reflekterende samtale med elevene om hvordan det påvirker dem at navnet deres omringes av skjellsord. Snakk også om hvordan det kan oppleves at andre kan definere deg som person med sine skjellsord, slik at hvem du egentlig er kommer i bakgrunnen (bak post-it-lappene). 

Klassen samsnakker om hvordan de ønsker at språkbruken skal være i klassen, og blir enige om felles regler.