«Stolt jøde, men forsiktig»

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

I denne norske dokumentaren møter vi fire norske og svenske jøder som har til felles at de er jøder. De uttrykker sine forskjellige erfaringer og tanker knyttet til det å være jøde i Norge i dag. Filmen handler ikke om religionen, historien og ritualene, men om hvordan det er å være ung jøde i hverdagen.

Filmen egner seg til å få frem det mangfoldige ved identitet, og hvordan stereotypier kan påvirke individet. Dokumentaren kan vises i arbeid med temaer som for eksempel identitet, livstolkning, mangfold og jøder i Norge i dag.

Filmen kan du se her.

Oppgaven kan også gjennomføres i en kortversjon (45 min): Skriv oppgave 7 på tavla før dere ser filmen. Elevene kan notere stikkord underveis for å besvare oppgaven.

Innledning

Be elevene individuelt notere ned hva de forbinder med det å være jøde i dag. Elevene beholder notatene sine til arbeidet med filmen etterpå.

 Hoveddel

Se hele filmen i plenum. Elevene kan så jobbe i små grupper (2-4) med tilgang på filmen på pc/ pad. Be elevene svare på oppgavene som hører til de ulike delene. De kan se filmklippene på nytt for å finne informasjonen de trenger.

Oppsummer arbeidet med spørsmålene i plenum. Særlig er det viktig å ta tak i spørsmål 3, 4 og 7. Snakk sammen om hva det vil si å ha en mangfoldig identitet og hvordan stereotypier, fordommer og hets kan begrense individet.

Oppgaver til filmen:

  1. Hvilken betydning har jødiske leveregler og troen på Gud for Natanya, Simona, Adi og Elias? (Del 3)
  2. Hva forteller de fire ungdommene om Holocaust, og hvordan preger denne delen av historien dem? Har fortiden noe å si for hvem du er? (Del 5)
  3. I filmen får du høre om noen fordommer mot jøder. Elias påstår at antallet jøder som har vunnet priser er påfallende stort. Adi mener at det er fordi jøder holder sammen og hjelper hverandre. Drøft denne påstanden i lys av hva Natanya sier om hennes forhold til Israel. (Del 2)
  4. Hvordan merker Natanya, Simona, Adi og Elias at det finnes fordommer, stereotypier og hets mot jøder? Hvordan preger det deres hverdag? (Hele filmen, men særlig del 2 og 6)
  5. Simona bruker disse uttrykkene: «Jøden Simona» og «Simona. Som er jøde». Hva gjør disse to beskrivelsene forskjellig fra hverandre? (Del 8)
  6. Hva mener Elias når han sier at han er en svensk jøde? (Del 8)
  7. Lag et identitetskart (utformet som tankekart) for hver av de fire ungdommene. Hva blir forskjellig? Blir noe likt? (Hele filmen)

Avslutning

Be elevene gå over notatene sine fra innledningsøkta. Kan notatene utdypes og nyanseres ved hjelp av filmen?