“The danger of a single story”

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Fremmedspråk, Historie, KRLE, Norsk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap.

Mål med økten:

Elevene/studentene reflekterer over hvordan fordommer og stereotypier kan utvikle seg og forsterkes. De utvikler bevissthet om egne fordommer.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevisst. Tverrfaglig tema Demokrati og medborgerskap.

Tid:

30- 60 min

Gruppestørrelse:

1-30

Innledning

Opplegget er videreutviklet fra et undervisningsopplegg ved Rafto-stiftelsen.

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i en TED-talk av forfatteren Chimanda Ngozi Adichie. Adichie tar her et oppgjør med ensidige fortellinger om land, folk og individer. Forfatteren viser faren ved å bygge opp under stereotypier gjennom forenklede og generaliserende fortellinger. Undervisningsopplegget kan gjennomføres som hjemmeoppgave eller gjennom visning av film og samtale i klasserommet.

Hoveddel

A) Elevene ser det korte foredraget av Adichie og svarer på refleksjonsspørsmålene, alene eller i grupper.

Se utdraget fra TED-talk av Chimamanda Ngozi Adichie her.  (3 min)

For å se hele foredraget klikk her (18 min)

 • Hvorfor skrev Chimamanda Adichie om hvite mennesker, snø
  og epler da hun var liten og bodde i Nigeria?
 • Hva er hovedbudskapet hennes i dette foredraget?
 • Hva er ”a single story”?
 • Hvem er det Chimamanda innrømmer selv å ha hatt ensidige
  fortellinger om?
 • Hvem tror du at du selv har ensidige fortellinger om?
 • Hva tror du er den ene fortellingen noen kan ha om deg eller
  gruppene de tenker du er en del av? Er det greit?
  Hvorfor/Hvorfor ikke?
 • Hvorfor kan det være farlig om vi bare har én fortelling om andre mennesker?
 • Hvordan kan vi forandre det?
 • Hvordan kan vi finne flere fortellinger?

B) Ønsker man å utvide oppgaven, kan elevene kan bli bedt om å lese følgende korte fagartikkel om stereotypier fra NDLA her.

Lær mer her:

Vi, de andre og andregjøring,

Fordommer og diskriminering 

Avslutning

Reflekter sammen med elevene gjennom en klassesamtale eller filosofisk samtale. En slik refleksjon kan også foregå i digitale samtalerom. Utforsk for eksempel følgende spørsmål litt mer i dybden: Hva er stereotypier? Er sterotypiske fortellinger bare greit, eller humor, eller kan de være problematiske?