«The danger of a single story»

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Fremmedspråk, Historie, KRLE, Norsk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap.

Mål med økten:

Elevene/studentene reflekterer over hvordan fordommer og stereotypier kan utvikle seg og forsterkes. De utvikler bevissthet om egne fordommer.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevisst. Tverrfaglig tema Demokrati og medborgerskap.

Tid:

30- 60 min

Gruppestørrelse:

1-30

Innledning

Dette undervisningsopplegget er videreutviklet fra et opplegg ved Rafto-stiftelsen.

Opplegget tar utgangspunkt i en TED-talk av forfatteren Chimanda Ngozi Adichie. Adichie tar her et oppgjør med ensidige fortellinger om land, folk og individer. Forfatteren viser faren ved å bygge opp under stereotypier gjennom forenklede og generaliserende fortellinger. Undervisningsopplegget kan gjennomføres som hjemmeoppgave eller gjennom visning av film og samtale i klasserommet.

Gjennomføring

A) Elevene/studentene ser det korte foredraget av Adichie og svarer på refleksjonsspørsmålene, alene eller i grupper. Se utdraget fra TED-talk av Chimamanda Ngozi Adichie her. (3 min.) For å se hele foredraget klikk her (18 min)

· Hvorfor skrev Chimamanda Adichie om hvite mennesker, snø og epler da hun var liten og bodde i Nigeria?

· Hva er hovedbudskapet hennes i dette foredraget?

· Hva er ”a single story”?

· Hvem er det Chimamanda innrømmer at hun selv har hatt ensidige fortellinger om?

· Hvem tror du at du selv har ensidige fortellinger om?

· Hva tror du er den ene fortellingen noen kan ha om deg, eller om gruppene de tenker du er en del av? Er det greit? Hvorfor/Hvorfor ikke?

· Hvorfor kan det være farlig om vi bare har én fortelling om andre mennesker?

· Hvordan kan vi forandre det?

· Hvordan kan vi finne flere fortellinger?

B) Ønsker man å utvide oppgaven, kan elevene/studentene kan bli bedt om å lese følgende korte fagartikkel om stereotypier fra NDLA her.

Lær mer her: Vi, de andre og andregjøring, Fordommer og diskriminering

Refleksjon og oppsummering

Reflekter sammen med elevene/studentene gjennom en klassesamtale eller filosofisk samtale. En slik refleksjon kan også foregå i digitale samtalerom. Utforsk for eksempel følgende spørsmål litt mer i dybden: Hva er stereotypier? Er stereotypiske fortellinger bare greit, er de bare humor, eller kan de være problematiske?