Hopp til innhold

Ord og begreper

Her har vi samlet de mest sentrale ordene og begrepene for skolens arbeid med demokrati og forebygging av fordommer, utenforskap og rasisme. Klikk på det blå feltet for å lese en kort forklaring.

  • Mikroaggresjon

    Mikroaggresjon er ytringer og handlinger som markerer en person som annerledes og avvikende, uten at avsenderen nødvendigvis mener det sånn. Det kan være negative utsagn, som at noen lukter vondt, men det kan også være utsagn som er ment positivt, som at noen har så «eksotisk» hår eller klesdrakt.

    Les mer.

  • Radikalisering

    Ordet radikalisering brukes om en utvikling der individer eller grupper blir mer ytterliggående eller ekstreme. Norske myndigheter definerer radikalisering som en prosess der en person i økende grad aksepterer vold for å nå sine politiske mål. Begrepet brukes også mer generelt om en bevegelse i retning av et polarisert virkelighetssyn der verden utelukkende består av venner og fiender. Å være radikalisert er ikke det samme som å være radikal. Det siste kan også vise til politiske synspunkter eller ønsker for samfunnet som er fullt ut akseptable.

    Les mer.