Dembra-publikasjon nr. 1

2016

Dette nummeret tar opp forskjellige aspekter ved demokrati- og interkulturell læring, slik som normkritikk, uenighetsfellesskap og læring om, for og gjennom demokrati.

Last ned publikasjon

Underkaptiler

2. Demokratisk undervisning i skolen

Sider: 6

Janicke Heldal Stray og Emil Sætra

3. Uenighetsfellesskap – en inkluderende innfallsvinkel til medborgerskap

Sider: 9

Lars Laird Iversen

5. Teoretisk og faglig forankring av Dembra

Sider: 11

Claudia Lenz og Peder Nustad

6. Betydningen av skolens holdningsskapende arbeid

Sider: 4

Innlegg av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Dembra-konferansen i Oslo 15. oktober 2015