Dembra-publikasjon nr. 2

2019

Dette nummeret utforsker ulike faglige aspekter knyttet til utvikling av kritisk tenkning, møte med elever som uttrykker intoleranse, ekskluderende gruppedynamikker og strategier for håndtering av gruppefiendtlighet i klasserommet.

Last ned publikasjon

Underkaptiler

1. Innledning

Sider: 6

Claudia Lenz, Solveig Moldrheim, Christopher Gambert

2. Sosiale gruppedynamikker som drivkrefter i mobbing: Mot et bredere fortolkningsrepertoar

Sider: 8

Selma Therese Lyng

3. Empatisk nyfikenhet – att bemöta intolerans, hat och extremism i klassrummet

Sider: 7

Christer Mattsson

4. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen

Sider: 10

Claudia Lenz og Solveig Moldrheim

5. Med norsk og matematikk mot konspirasjonsteorier

Sider: 7

Kjellrun Hiis Hauge, Kjersti Maria Rongen Breivega, Inger Elin Lilland, Suela Kacerja, Åshild Berg Brekkhus og Tobias C. Werler