Dembra-publikasjon nr. 3

2020

Temaene i årets publikasjon inkluderer ekskluderende språkbruk, forestillinger om norskhet, filosofisk samtale, bruk av VR-briller i undervisning og skolevalgets demokratiske betydning.

Last ned publikasjon

Underkaptiler

2. Vi, oss og de andre i klasserommet: Å tilrettelegge for dialogbasert refleksjon om norskhet med ungdom

Sider: 20

Marta Bivand og Mette Stromsø

3. «Jævla homo!» Om gruppebaserte skjellsord

Sider: 18

Ingrid Kristine Hasund

4. Undervisning om rasisme og fordommer i lærerutdanningen: Erfaringer med virtual reality som didaktisk verktøy

Sider: 14

Reidun Faye, postdoc, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

5. Rom for dialog – demokratisk danning gjennom filosofiske samtaler i klasserommet

Sider: 18

Ingun Steen Andersen

6. Skolevalg – mellom sosialisering og systemkritikk: En analyse av skolevalg som politisk utdanning i skolen

Sider: 14

Julie Ane Ødegaard Borge