Hopp til innhold

Publikasjoner

Dembra publikasjonen: Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen

Med denne serien ønsker vi å utvide den faglige diskursen rundt hvordan lærere og skolen som helhet kan arbeide med problemstillinger knyttet til marginalisering, gruppefiendtlighet, inkludering, kritisk tenkning og demokratisk danning. Serien baserer seg på bidrag fra forskere og praktikere under de nasjonale Dembra-konferansene som arrangeres annethvert år, samt faglige perspektiver utviklet gjennom Dembras kurs- og veiledningsarbeid.

Dembra-publikasjon nr. 3

2020

Temaene i årets publikasjon inkluderer ekskluderende språkbruk, forestillinger om norskhet, filosofisk samtale, bruk av VR-briller i undervisning og skolevalgets demokratiske betydning.

Dembra-publikasjon nr. 2

2019

Dette nummeret utforsker ulike faglige aspekter knyttet til utvikling av kritisk tenkning, møte med elever som uttrykker intoleranse, ekskluderende gruppedynamikker og strategier for håndtering av gruppefiendtlighet i klasserommet.

Dembra-publikasjon nr. 1

2016

Dette nummeret tar opp forskjellige aspekter ved demokrati- og interkulturell læring, slik som normkritikk, uenighetsfellesskap og læring om, for og gjennom demokrati.

Rapporter og andre publikasjoner

Å lytte til - og å engasjere seg i fortellinger

Refleksjonsverktøy for arbeid med samiske perspektiver og urfolksperspektiver i lærerutdanningen

I denne publikasjonen deler lærerutdannere fra Universitetet i Sørøst-Norge erfaringer og metoder for selvrefleksjon i møte med samiske perspektiver og urfolksperspektiver. Verktøyet er tenkt som støtte for lærerutdannere og lærerutdanningsinstitusjoner, men vil også være nyttig for andre som ønsker å nærme seg perspektivene som omtales.

Estetiske læringsprosesser mot fordommer og utenforskap

2021, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Dembra

I heftet kan du lese om grunnlaget for samarbeidet mellom KKS og Dembra, hvem vi er og hva vi gjør. Dessuten inneholder heftet begrepsøvelsen Begrepsøvelse: Hva vil det si? Dramatiser det!

Nordic Dembra (2019)

Strengthening work on democracy and prevention of group hostility, segregation and radicalization in Nordic schools (in English)

Dembra masteroppgaver

Oppgavene er et resultat av et gruppeveiledningssamarbeid mellom ILS/UiO og MF Vitenskapelig høgskole i forbindelse med Dembra for lærerutdanning.

 

Ei kvalitativ studie av seksualitetsundervisninga i samfunnsfaget på ungdomstrinnet

Sibylla Erikstein (2020)

Skolens rolle i spenningen mellom demokratimandat og samfunnets sikkerhetsrisiko

Sigrid Sævik (2019)

Skolen som arena for å motvirke fordommer, rasisme og diskriminering – en kvalitativ studie av elevperspektiver og erfaringer

Christine Lillethun Norheim (2019)