Publikasjoner

Dembra: Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen

Med denne serien ønsker vi å utvide den faglige diskursen rundt hvordan lærere og skolen som helhet kan arbeide med problemstillinger knyttet til marginalisering, gruppefiendtlighet, inkludering, kritisk tenkning og demokratisk danning.

Serien baserer seg på bidrag fra forskere og praktikere under de nasjonale Dembra-konferansene som arrangeres annethvert år, samt faglige perspektiver utviklet gjennom Dembras kurs- og veiledningsarbeid.

Dembra-publikasjon nr. 3 (2020)

Temaene i årets publikasjon inkluderer ekskluderende språkbruk, forestillinger om norskhet, filosofisk samtale, bruk av VR-briller i undervisning og skolevalgets demokratiske betydning.
Åpne i nytt vindu

Dembra-publikasjon nr. 2 (2019)

Dette nummeret utforsker ulike faglige aspekter knyttet til utvikling av kritisk tenkning, møte med elever som uttrykker intoleranse, ekskluderende gruppedynamikker og strategier for håndtering av gruppefiendtlighet i klasserommet.
Åpne i nytt vindu

Dembra-publikasjon nr. 1 (2016)

Dette nummeret tar opp forskjellige aspekter ved demokrati- og interkulturell læring, slik som normkritikk, uenighetsfellesskap og læring om, for og gjennom demokrati.
Åpne i nytt vindu

 

Rapporter og andre publikasjoner

 

Nordic Dembra (2019)

Strengthening work on democracy and prevention of group hostility, segregation and radicalization in Nordic schools (in English).
Åpne i nytt vindu

 

Dembra masteroppgaver 2019

Oppgavene er et resultat av et gruppeveiledningssamarbeid mellom ILS/UiO og MF Vitenskapelig høgskole i forbindelse med Dembra for lærerutdanning

Marte Breivik: Når nynazismen trer inn i klasserommet

Binta Jammeh: Mangfoldskompetanse i samfunnsfag

Julian Aune: Demokratisk medborgerskap etter 22. juli

Sagal Goala: Nasjonal identitet i samfunnsfagundervisning

Sigrid Sævik: Skolens rolle i spenningen mellom demokratimandat og samfunnets sikkerhetsrisiko

Erik Farnesen: Elevers opplevelse av hatefulle ytringer