Dembra-konferanse

Dembras nasjonale konferanse holdes annethvert år.

Demokrati og medborgerskap – fra teori til skolepraksis (2021/2022)

Dembra-konferansen 2021/2022 blir avholdt i to deler – som digitale seminarer. Hovedtemaet er hvordan skolene kan jobbe med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i praksis. Hvordan gjøre fine formuleringer i læreplanen om til livsnær og aktuell praksis? Hvordan engasjere elevene og bidra til kritisk tenkning, inkludering og deltakelse?

Du kan se opptak av de ditale seminarene ved å klikke på lenkene under.

9. mars 2022: Digitalt seminar arrangert av Falstadsenteret og NTNU i samarbeid med HL-senteret.

Konferansen innledes med en hilsen fra kunnskapsminister Tonje Brenna, etterfulgt av keynote av den internasjonalt anerkjente pedagogiske filosofen Gert Biesta. Du vil møte Dembra-veiledere fra hele landet i en panelsamtale om skolen som arena for demokratilæring og forebygging, og kan også høre innlegg fra Spillpedagogene og samtale med lærere og elever om demokrati og dataspill i klasserommet.

Program for digitalt seminar 9. mars 2022: https://www.ntnu.no/web/dembra/program-mars-2022

Du kan se sendingen her: https://camerat.no/dembra/

Digitalt seminar 28. september 2021: Demokratisk beredskap – lærerens rolle?

Seminaret tematiserer lærerens rolle i møte med utfordringer mot demokratiet. Hvordan møte ekstreme holdninger, hvordan jobbe med konspirasjonsteorier i klasserommet og stimulere til refleksjon og kritisk tenkning?

Du kan se program og opptak fra seminaret her: https://www.ntnu.no/dembra/program-september-2021

Tidligere Dembra-konferanser:

Utenforskap og medborgerskap (2019)

Myndiggjøring som redskap mot ekskludering og hat

13.-14. mars – Bergen

Hva er gruppebasert utenforskap? Hvordan oppstår ekskluderende gruppedynamikker på skoler? Hva kan skolen gjøre for å bygge sammen segregerte grupper og redusere fiendtlighet dem imellom? Hvordan myndiggjøre elevene i dette arbeidet? Hvordan arbeide tverrfaglig med demokratisk medborgerskap i skolen?

Disse spørsmålene danner utgangspunktet for den nasjonale Dembra-konferansen som avholdes 13. og 14. mars 2019 i Universitetsaulaen på Nygårdshøyden i Bergen.

Vi ønsker lærere, skoleledelse, lærerstudenter, skoleeiere og forskere innen skole, demokrati, mangfold og ungdom velkommen til to dager med inspirasjon, faglig påfyll og diskusjon. Det blir panelsamtaler, foredrag, workshops, erfaringsutveksling og presentasjon av ny forskning.

Dembra-konferansen er et samarbeid mellom Dembra, lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet og lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen.

Deltagelse på konferansen er gratis.

Program for Dembra-konferansen 2019

 

Facebook event-side for Dembra-konferansen 2019

 

Opptak fra Dembra-konferansen 2019


Frykt og fremtidshåp (2017)